Tuxedo Park: Téměř neznámá vesnice, která pomohla vyhrát 2. světovou válku. Za jejími zdmi se psala historie

Bez existence malé vesnice se jménem Tuxedo Park by druhá světová válka mohla dopadnout úplně jinak. Za jejími zdmi Alfred Lee Loomis přepsal historii.

i Zdroj fotografie: US government / Creative Commons / Public Domain
                   

Druhá světová válka se do historie zapsala jako nejkrvavější a nejničivější válečný konflikt v dějinách lidstva. Její trvání se datuje od 1. září roku 1939 do 2. září roku 1945, přičemž boje si vyžádaly více než 62 milionů obětí na životech. Konečné vítězství spojenců bylo mj. i zásluhou vývoje radarové technologie, který započal ve vesnici s názvem Tuxedo Park. Na počátku nicméně stálo „pouhé“ nadšení a zápal pro vědu.

Alfred Lee Loomis jako mecenáš výzkumu

Alfred Lee Loomis se narodil 4. listopadu roku 1887 do vlivné rodiny. Studia absolvoval na Yale, kde vystudoval matematiku a přírodní vědy, a na Harvardu, kde vystudoval práva. Po škole nastoupil do vojenské služby a získal hodnost kapitán, později si vysloužil povýšení až na hodnost podplukovník. Během své vojenské služby vynalezl tzv. aberdeenský chronograf. Tento přístroj přesně měřil úsťovou rychlost dělostřeleckých granátů a zároveň mohl být přepravován a využíván přímo na bojišti.

iZdroj fotografie: Uživatel ENERGY.GOV / Creative Commons / Public Domain

Dříve, než po vojenské službě přesídlil do Tuxedo Parku, pracoval jako americký investiční bankéř a právník. Velmi dobrá orientace na burzovním trhu a značná dávka intuice ochránily Loomise od krachu na Wall Street v roce 1929 – svá aktiva totiž stihl investovat do zlata. Následně mu získané jmění otevřelo dveře ke spolupráci s prezidentem USA, Franklinem Delano Rooseveltem. Díky svým četným kontaktům získal Loomis financování počátečního vývoje nového radaru, který měl probíhat v Tuxedo Parku.

Tuxedo Park byl místem vědeckého pokroku

Díky svému jmění a nadšení pro vědu a výzkum byl Loomis považován za mecenáše vědy. Není proto překvapením, že v Tuxedo Parku zřídil laboratoř, ve které prováděl se svými kolegy experimenty v nově vznikajících oborech, jako byly měření času, elektroencefalografie, spektrometrie či vývoj prvního mikrovlnného radaru. Kromě probíhajících výzkumů sloužila laboratoř v Tuxedo Parku jako významné místo setkávání a rokování světově uznávaných vědců (namátkou Enrico Fermi, Werner Heisenberg či Albert Einstein).

iZdroj fotografie: Uživatel Mahir256 / Creative Commons / CC BY-SA
Pohled na Loomisovu laboratoř, která sehrála ve vědeckém výzkumu důležitou roli

Celý technologický vývoj probíhající v této oblasti stál na britských informacích a výzkumu, které Loomisovi poskytl Winston Churchill v naději na nový vědecký objev. Loomis pozval do své laboratoře britské vědce, kteří vyvinuli dutinový magnetron. Společně se pak snažili o zdokonalení radarové technologie.

iZdroj fotografie: Uživatel HCRS Home Labor Page / Creative Commons / CC BY-SA
Dutinový magnetron s odstraněnou částí pro zobrazování dutin

Kvůli vysokému počtu pracovníků (asi 4 000) byl Loomis nucený Tuxedo Park opustit a přesídlit do Radiation Laboratory (Rad Lab) v Massachusettském technologickém institutu. Pokroky, jež se v Red Labu odehrály, pomohly spojencům vyhrát 2 světovou válku. Znáte oblast Tuxedo Park?

Zdroj: Wearethemighty

Diskuze Vstoupit do diskuze
137 lidí právě čte
Autor článku

Petr Popelka

Zobrazit další články