Greta Bösel: Sadistická vražedkyně si v koncentračních táborech s chutí „špinila ruce“

Mnoho nacistických dozorkyň se v mládí věnovaly povolání zdravotní sestry, lidé je brali jako andělé záchrany, o něco později se z nich staly andělé smrti.

Pracovní tábor-pece i Zdroj fotografie: Norbert Radtke / Creative Commons / CC BY SA
i Zdroj fotografie: Autor neznámý / Public Domain
i Zdroj fotografie: Bundesarchiv / Creative Commons / CC BY SA
i Zdroj fotografie: Autor neznámý / Creative Commons / CC BY SA
i Zdroj fotografie: Joe Gratz / Public Domain
i Zdroj fotografie: Patrick Feller / Creative Commons / CC BY
Další 2 fotografie
Další 2 fotografie
                   

Většina nacistických dozorkyň v německých ženských koncentračních táborech byla původně zdravotními sestrami, které alespoň v počátcích své kariéry v táborech nefungovaly jako vyložené sadistky. Jednou z výjimek byla Greta Bösel, narozena 9. května 1908 v Elberfeldu, dnes Wuppertal. Gretě od počátku dělalo radost být drsnou, sadistickou dozorkyní v ženském koncentračním táboře a vězněné ženy v ní viděly anděla smrti.

Otrocká práce a následná smrt

Název Ravensbrück znamená česky havraní most. Nebyl to ovšem název mostu, ale jednoho z nejkrutějších koncentračních táborů v Německu. Název pro tábor, který byl určen hlavně pro ženské vězeňkyně. Stavba tohoto tábora se uskutečnila 90 km od Berlína roku 1938, ve stejné době, kdy bylo Československo donuceno Německu odstoupit Sudety v rámci mnichovské dohody. A roku 1939 přišly do jeho baráků první vězeňkyně.

Válka ještě zdaleka nepropukla, a Hitler jako vůdce a Himmler jako architekt už plánovali vraždit a nutit k otrocké práci pro ně méněcenné či nepřátelsky (míněno protinacisticky) smýšlející osoby bez rozdílu rasy a pohlaví ještě dříve, než vpád Německa do Polska v jejich zvrácených myslích tuto myšlenku „legalizoval“. A právě Himmler byl za tímto začínajícím peklem, protože měl ve Třetí říši na starosti mimo jiné organizaci výstavby a fungování koncentračních táborů.

Ženský pracovní tábor iZdroj fotografie: Autor neznámý / Public Domain

Ravensbrück fugoval od poloviny roku 1939, výhradně pro ženské vězeňkyně. Na jaře roku 1941 k táboru sice přibyl pobočný tábor pro muže, ale hlavní úlohou tohoto vyhlazovacího ženského tábora bylo, aby vězněné ženy byly prostřednictvím otrocké a často i nesmyslné práce úplně podrobeny, zbaveny jakékoli hrdosti a lidství, a nakonec usmrceny.

Německé dozorkyně si dávaly tu práci, aby vězeňkyně prošly celým tímto martýriem, ale nerozpakovaly se je kdykoli ukončit i z jejich pohledu předčasnou smrtí týraných žen. A právě na tomto poli „vynikla“ i výše zmíněna Greta Bösel.

Výcvik nových dozorkyň

Nacistům bylo jasné, že do ženských táborů je potřeba alespoň pár ženských dozorkyň, proto v letech 1942 až 1943 proběhl v Ravensbrücku výcvik a proškolení nových ženských dozorkyň pro práci v rozrůstajících se koncentračních a pracovních táborech. Právě Greta tehdy prošla tímto výcvikem a byla jedna z 3 500 německých dozorkyň, které ho absolvovaly. Greta se zpočátku specializovala na výběr žen do pracovních komand v koncentračním táboře.

Otrocká práce iZdroj fotografie: Bundesarchiv / Creative Commons / CC BY SA

Dostat se do pracovního komanda bylo do jisté míry pro vězeňkyně jakousi výhrou, jelikož to pro ně znamenalo na nějakou chvíli hlavně odsunutý rozsudek smrti. Práce v komandu však také znamenala hlavně pro staré, nemocné a slabé ženy totální vyčerpání díky nelidským podmínkám a následnou smrt. To potkalo i některé ženy z Lidic, které zpočátku všechny v důsledku hejdrichiády skončily v tomto táboře.

Lékařské pokusy byly na denním pořádku

„Vězeňkyně v lágru pracovaly pro továrnu Siemens, montovaly součástky zbraní a munice, šily uniformy a kabáty pro SS i mundúry pro samotné vězně. Přestože Ravensbrück patřil oficiálně mezi ‚pracovní tábory‘, fungoval de facto jako tábor vyhlazovací, což nacisté „legalizovali“ od roku 1941, od kdy v něm zároveň platil režim ‚zvláštního zacházení‘ umožňující záměrnou likvidaci a popravy zadržovaných žen.

Lékařské experimenty iZdroj fotografie: Autor neznámý / Creative Commons / CC BY SA

Nacisté je tu vraždili střelbou do týlu či je usmrcovali fenolovými injekcemi, svou daň si vybralo i hladovění, vyčerpání a celkově nelidské podmínky lágru. V únoru 1945, tedy v době, kdy třeba osvětimská vražedná zařízení již nefungovala, vyrostla v Ravensbrücku ještě i plynová komora. A i v tomto táboře byly uskutečněny mnohé lékařské pokusy na ženských vězeňkyních a například násilné hromadné sterilizace mladých žen, často bez narkózy a bez umrtvení.

Z celkového počtu zhruba 120 000 žen, které táborem prošly, se konce války dočkala jen asi třetina z nich. Naše dozorkyně Greta se s chutí (jestli je možné vůbec toto napsat) na těchto „činnostech“ podílela a velmi často se nerozpakovala použít vůči vězněným ženám – podlidem jakékoli násilí. S radostí říkávala týraným vězeňkyním, když je vybírala do pracovních komand „Pokud nemůžete pracovat, shnijete.“

Kdo chce kam, pomozme mu tam

V době, kdy Sovětská vojska osvobodila tábor, byla Greta se svým manželem na útěku. Také ostatní nacističtí dozorci z Ravensbrücku se těsně před osvobozením tábora snažili zmizet, nebo se dostat většinou v převleku za obyčejné německé vojáky do zajetí západních spojenců, kde očekávali mnohem klidnější zacházení.

iZdroj fotografie: Uživatel Wald1siedel / Creative Commons / CC BY-SA

Greta se ale dostala do zajetí, kde byla poznána její totožnost a úloha, kterou sehrála jako smutně proslulá dozorkyně v Ravensbrücku. Byla předána soudu a souzena za své válečné zločiny z doby jejího fungování v koncentračním táboře. Za své skutky dostala trest smrti. Greta ale dostala možnost najmout si právního zástupe ke své dodatečné obhajobě.

Postavení před soud iZdroj fotografie: Joe Gratz / Public Domain

V ní naprosto bezostyšně tvrdila, že i když byla tribunálem odsouzena, ona jako Greta Bösel byla do Ravensbrücku ve skutečnosti poslána ke konci války proti své vůli a na selekcích vězněných žen se podílela pouze po dobu tří měsíců. Dokonce tvrdila, že skutečnost, že tyto selekce zahrnovaly také výběr vězňů pro plynové komory, je pro ni osobní katastrofou.

Trest smrti Gretu neminul

Její obhájce dále tvrdil, že „….vzhledem k tomu, že do tábora přišla tak pozdě, nemůže mít žádnou spojitost s tím, co se tam dělo v přechozích letech, a ani nevěděla, co se dělo za jejího pobytu v Ravensbrücku. V táboře zastávala pouze funkci Aufseherin s velmi omezeným množstvím úkolů. “ Její právní zástupce proto žádal, aby byl rozsudek smrti změněn na trest odnětí svobody.

Šibenice iZdroj fotografie: Patrick Feller / Creative Commons / CC BY

U soudu ale byli vyslechnuti i přímí svědci jejího působení v táboře, kteří tuto obhajobu zcela vyvrátili. Prakticky všichni a všechny se shodli, že Greta „svou práci“ milovala a doslova si užívala týrání vězeňkyň a rozhodně ji nedělala proti své vůli. Soud se rozhodl, že trest nezmění a nezvratně ji udělil trest smrti. Greta zemřela 3. května roku 1947 ve věku 38 let, kdy byl na ní v Hamelnu vykonán rozsudek – smrt provazem.

A jaký máte na tuto sadistickou dozorkyni názor vy?

Zdroj: HistoryNet, Wikipedia,

Galerie

Další 2 fotografie
Další 2 fotografie
Diskuze Vstoupit do diskuze
50 lidí právě čte
Zobrazit další články