Tibet a hrozba ze strany Mao Ce-Tunga aneb Jak CIA vycvičila výsadkáře známé jako „smokejumpers“

Historie Studené války má stále celou řadu kapitol, které čekají na to, až se dostanou do povědomí i někoho jiného, než jsou přímí účastníci a profesionální historici.

i Zdroj fotografie: U.S. Forest Service / Creative Commons / CC BY
                   

Místní buddhistický národ na rozlehlých náhorních plošinách Tibetu byl dlouhou dobu zcela izolován od okolního světa. Poloha Tibetu v sousedství s Čínou byla strategicky velmi významná a navázání diplomatických vztahů s touto malou zemí bylo nanejvýš důležité i pro Spojené státy. Prezident Roosevelt tak vyslal do Tibetu v roce 1942 dva důstojníky Úřadu strategických služeb (OSS). Jejich úkolem bylo kontaktovat Dalajlámu, tehdy teprve sedmiletého.

Tibet a hrozba ze strany Mao Ce-Tunga

OSS byla v roce 1947 rozpuštěna a znovu zformována jako Ústřední zpravodajská služba – CIA. Také CIA sledovala svého nového spojence zpovzdálí a nemohla si nevšimnout stále nepřátelštějšího chování Mao Ce-tunga, otce zakladatele Čínské lidové republiky. Mao hrozil, že Tibet „osvobodí“. Co se pod tímto pojmem skrývalo, bylo zřejmé.

iZdroj fotografie: U.S. Forest Service / Creative Commons / CC BY

Netrvalo dlouho a čínská armáda se skutečně dala na pochod Himálajem směrem k Chamdo, třetímu největšímu městu ve východní části Tibetské autonomní oblasti. Dne 23. května 1951 potom donutila Čína Tibet podepsat „mírovou smlouvu„, která deklarovala jeho autonomii za podmínky, že Čína bude dohlížet na jeho zahraniční politiku včetně civilní a vojenské složky. Co by se stalo, kdyby Tibet „dohodu“ nepodepsal, bylo celkem nasnadě.

Spolupráce Smokejumpers a CIA na tajných operacích

Spojené státy se za této situace rozhodly vyzbrojit tibetské odbojáře, cvičit je a udržovat s nimi pravidelný kontakt. Aby toho byli Američané schopni, museli nalézt skupinu lidí s vhodnými schopnostmi. Taková skupina lidí existovala: byli jí (původně čistě černošští) výsadkáři cvičení již za Druhé světové války ve spolupráci armády a Lesní služby pro boj s lesními požáry způsobenými japonskými zápalnými balony.

Tito výsadkáři si říkali Triple Nickles a měli speciální výcvik pro odlehlé a horské oblasti, uměli si poradit s terénem, dokázali se orientovat v meteorologii a měli a celou řadu dalších kriticky důležitých dovedností. Jindy jim bylo (a stále je) přezdíváno také „Smokejumpers“. A právě z jejich řad CIA verbovala své nové spolupracovníky.

iZdroj fotografie: Flickr

Do Tibetu dopravili tuny zbraní, munice a dalšího vybavení stejně jako peněz pro financování tibetského odporu proti vlivu Číny a Sovětského svazu. Akcemi v Tibetu ale role Smokejumpers neskončila, další „skokani“ působili v padesátých i šedesátých letech na Tchaj-wanu, v Laosu, na Kubě, v Guatemale, Kongu, Indii, Indonésii, a dokonce i v arktických oblastech.

Služba Smokejumpers u CIA a jejich hrdinství zůstávaly veřejnosti dlouho neznámé. Uznání se dočkali až v roce 2017. O tom, jak nebezpečná tato služba byla, svědčí i to, že těmto speciálním operativcům patří mnoho z hvězd připomínajících padlé na pamětní zdi CIA.

Zdroj: WeAreTheMighty

Diskuze Vstoupit do diskuze
90 lidí právě čte
Zobrazit další články