Bylo v silách Němců zastavit vítězství spojenců při vylodění v Normandii? Den D mohl vypadat úplně jinak, kdyby odhalili místo invaze

Nacisté přesně nevěděli, kde k útoku spojenců dojde. To ovlivnilo celou jejich případu a následné boje při vylodění v Normandii.

i Zdroj fotografie: Public domain
                   

Od spojeneckého vylodění v Normandii již uplynulo více než 70 let. Při této akci bylo v červnu roku 1944 nacistické Německo odsouzeno k záhubě, když ho obklíčila obrovská armáda spojenců. Ruské armádní jednotky postupovaly z východu, americké a anglické naopak ze západu. Mezitím, co Němci čelili nepřetržitým útokům, americké bombardéry ničily nacistické klíčové továrny a města. S dostatečným časovým odstupem se dá nyní polemizovat, jestli mohla tato válečná akce dopadnout jinak.

Den D by mohl vypadat jinak, kdyby němci odhalili místo invaze

Nacistické Německo už nějakou dobu před invazí vědělo, že se chystá nějaký útok. Hitler dokonce přesunul své tankové divize z východu na západ, kde si myslel, že nastane útok. Spojenci však útok plánovali dlouho a promyšleně. Již dříve se snažili pomocí různých triků zmást Hitlera, aby nevěděl, kde přesně k invazi dojde.

iZdroj fotografie: Imperial War Museums / Creative Commons / Public Domain

Velkou výhodou spojenců bylo ovládnutí námořního prostoru, díky kterému si mohli libovolně vybírat, z jakého místa podniknou útočnou operaci a zároveň nacisté museli být připravení na útok z kteréhokoliv místa ve Francii, Belgii, nebo Nizozemsku. Normandie byla jednou z možností, avšak pravděpodobnější se zdál útok z oblasti Pas-de-Calais, která se nachází jen kousek od kanálu La Manche. Němci proto udržovali značnou část svého vojka právě v této oblasti v domnění, že právě zde nastane invaze.

Toho využili spojenci, kteří ještě posilnili zmatení nacistů svou falešnou armádou. Ve výsledku se Němci plně soustředili na invazi v okolí Calais a na pravém místě invaze ponechali málo vojenských sil. Kdyby však němci věděli, že k útoku dojde v Normandii, plně by soustředili své vojsko právě na toto místo a celý boj by mohl vypadat úplně jinak. S největší pravděpodobností by nacistické Německo i tak utrpělo porážku, ale bitva by vypadala jinak.

Německo mohlo podniknout rychlý tankový protiútok

Přestože se spojencům podařilo na pláži překonat přichystané pasti a minová pole, jejich nejzranitelnější čas byl právě v okamžiku vylodění. V té chvíli totiž neměli na rozdíl od nacistů k dispozici takovou tankovou a dělostřeleckou sílu. Kdyby tedy Němci použili již zmiňovanou techniku a především dělostřelectvo, mohli značně oslabit spojence. Hitler a jeho generálové sice měli dostatečný počet obrněných divizí, ale nemohli se domluvit, kam je všechny umístit, protože nevěděli přesné místo invaze.

iZdroj fotografie: Imperial War Museums / Creative Commons / Public Domain

Celá invaze závisela na počasí

Generál Eisenhower neměl největší strach z Hitlera, ale z počasí, které bude v den plánované akce. Bouřlivé počasí by totiž mohlo znamenat zaplavení lodí na pláži a následný neúspěch. Z toho důvodu se také invaze nekonala v původním datu, tedy 5. června, ale až o den později. Eisenhower měl speciálně určené meteorology, kteří mu přesně předpovídali počasí a s ním i vhodný don pro vylodění. Kdyby jejich předpověď selhala, mohla celá invaze dopadnout úplně jinak.

iZdroj fotografie: Imperial War Museums / Creative Commons / Public Domain

Proč němci nepoužili jedovatý plyn hromadného ničení?

Dlouho se spekulovalo, proč nebyly při druhé světové válce použity chemické a biologické zbraně. Těsně před rozpadem Třetí říše se však zdálo, že budou tyto zbraně povolány do boje. Skutečným faktem je, že se Hitler obával, že v případě použití těchto zbraní, udělají spojenci stejný krok. V obavě, že by mohli mít jeho protivníci ještě účinnější zbraně, se rozhodl je nepoužít. Jeho plyn sarin byl přitom daleko účinnější než spojenecké chemické zbraně, to však Hitler nevěděl.

Zdroj: Nationalinterest

Diskuze Vstoupit do diskuze
50 lidí právě čte
Zobrazit další články