Není zrada jako vlastizrada. Těchto sedm mužů se může pyšnit titulem největší zrádce v historii

Při pohledu na dějiny naleznete celou řadu lidí, kteří si vysloužili spoustu nenávisti. Ovšem to není nic oproti těmto sedmi mužům, jejichž jména se stala synonymem vlastizrady.

i Zdroj fotografie: Creative Commons / Public Domain
                   

V průběhu dějin docházelo k celé řadě více či méně významných událostí. Těmi, které si vysloužily velkou pozornost, jsou potom vlastizrady. Vlastizrada je pojem, který je zakotven i v českém trestním zákoníku a za jeho spáchání hrozí odnětí svobody na 15 – 20 let nebo až výjimečný trest souběžně se zabavením veškerého majetku. Těchto sedm mužů se takřka při první příležitosti rozhodlo pomoci nepříteli na úkor vlastního národu, čímž si vysloužili neutuchající odpor soudobé i budoucích generací.

Prvním vlastizrádcem je Andrej Vlasov

Andrej Andrejevič Vlasov byl sovětským generálem s rozporuplným osudem. Ve službách sovětské armády slavil jeden úspěch za druhým. Poté, co dostal od Stalina pověření, zformoval armádu k obraně Moskvy a vysloužil si řadu vyznamenání. Nicméně v květnu 1942 byl nucený uprchnout z bojů proti nacistickému Německu, avšak i přes pokus o útěk byl nakonec zajat. Během zajetí si uvědomil, že se do Sovětského svazu nemůže vrátit (byl popraven), a proto kolaboroval.

iZdroj fotografie: Bundesarchiv / Creative Commons / CC BY-SA

V německém zajetí vytvořil materiály propagující vznik protibolševické Ruské osvobozenecké armády (ROA). Ačkoliv ta nebyla nikdy Německem plně podporována (snad jen z nutnosti od roku 1944). Jednotky ROA se nicméně začaly formovat a v roce 1945 dokonce podpořily, i přes Vlasovův odpor, Pražské povstání. Poté byly nicméně nuceny ustupovat, přičemž mířily k Američanům. Těmi byl Vlasov zajat 9. 5. 1945 a následně vydán do Sovětského svazu, kde byl souzen za velezradu a popraven.

Efialtes zradil Řecko Peršanům

Označení největší zrádce v řeckých dějinách nezískal Efialtes (anglicky Ephialtes) pro nic za nic. Bez váhání zradil Řecko, když Peršanům prozradil, jak obejít řecké jednotky u Thermopyl. Jeho zrada znamenala drtivou porážku Sparťanů a Thespianů (byla jich sotva tisícovka proti mnohonásobné přesile Peršanů) ve známé bitvě u Thermopyl (480 PNL) a následné proniknutí Peršanů do středního Řecka, kde vyplenili Athény.

Na sochu Qin Hui Číňané plivou dodnes

Qin Kuai (psáno také Qin Hui) zpočátku bojoval proti invazi dynastie Jin v rámci Jin-Song válek. Nicméně během bojů byl zajat. Všichni si mysleli, že zemřel, avšak on se po několika letech vrátil ze zajetí a hovořil o „zázračném útěku“ Následně se stal kancléřem dynastie Song. Během svého působení na pozici kancléře dokázal Qin zlikvidovat všechny své politické odpůrce. Nejznámějším je generál Yue Fei. Později byl za své činy souzen jako zrádce a jeho socha a socha jeho ženy slouží dodnes jako připomínka jeho zrůdných činů.  

iZdroj fotografie: Uživatel Morio / Creative Commons / CC BY-SA

První filipínský prezident Emilio Aguinaldo

Emilio Aguinaldo y famy je označovaný jako filipínský revolucionář, státník a vojevůdce. Stál v čele bojů proti Španělsku během filipínské revoluce, ve španělsko-americké válce i ve filipínsko-americké válce. V roce 1899 se stal nejmladším prezidentem Filipín a zároveň prvním prezidentem konstituční republiky v Asii. Titul vlastizrádce si nicméně vysloužil během japonské okupace Filipín během druhé světové války. Emilio s Japonci totiž kolaboroval a nabádal Filipínce, aby se jim vzdali. Po porážce Japonska byl Emilio uvězněn a souzen.

Mír Džafar umožnil britskou expanzi do Indie

Muž, který stál na počátku expanze britské Východoindické společnosti do Indie, Mír Džafar, je považován za největšího zrádce v indických dějinách. Džafar začínal jako velitel bengálské armády, avšak během bitvy u Plassey zradil svůj lid a kolaboroval s Brity. Ti bitvu vyhráli a porazili více než desetinásobně početnější bengálskou armádu. Následně dobyli Kalkatu a zbytek Indie. Džafár za své služby získal funkci navába, ve které s kratší pauzou setrval až do své smrti.

iZdroj fotografie: Creative Commons / Public Domain

Šestým zrádcem je Benedict Arnold

Benedict Arnold byl generálem během americké revoluce a jeho jméno je ve Spojených státech synonymem pro vlastizradu. Na stranu Britů přešel (pouze) proto, že zakoušel nedostatek uznání ze strany Američanů. Svým nesouhlasem s politikou vlády si vysloužil řadu pomluv, na jejichž základě byl vyšetřován Kongresem. Vyšetřování ho definitivně zlomilo a Benedict se rozhodl kolaborovat. V roce 1780 se domluvil s Brity, že jim přenechá pevnost West Point, avšak jeho intriky byly odhaleny.

iZdroj fotografie: Creative Commons / Public Domain

Okamžité vyšetřování celého incidentu a riziko zajetí ho zahnaly k Britům. Od těch obdržel nejen přes 6 000 tehdejších liber v hotovosti a štědrou roční penzi, ale také hodnost brigádního generála. Po konci války se vrátil s poraženými Brity do Londýna. Zde se trvale usadil a věnoval se obchodu a své rodině. Jeho kolaboraci mu nicméně Američané dodnes neodpustili.

Mezi vlastizrádce se řadí i Vidkun Quisling

Posledním ze sedmi vlastizrádců je Vidkun Quisling, který zradil Norsko nacistickému Německu. Zpočátku tomu nicméně nic nenaznačovalo. Ve 24 letech vstoupil do armády, o sedm let později se stal vojenským atašé a poté byl zaměstnán jako diplomat pro Společnost národů. Obrat nastal ve třicátých letech, kdy se ideologicky přiblížil fašistům. V roce 1933 založil antidemokratickou stranu Národní sjednocení (Nasjonal Samling).

iZdroj fotografie: Creative Commons / Public Domain

Po vypuknutí druhé světové války se aktivně zasazoval o to, aby se Norsko stalo německým protektorátem. Během německé invaze provedl puč a oznámil převzetí moci. Místo Hitlerova uznání však zažil šok – do Norska byl nasazen říšský komisař Josef Terboven. Později byl jmenován ministerským předsedou národní vlády, ale i to byla symbolická funkce. Po německé kapitulaci byl zatčen a souzen pro vlastizradu. Popraven byl 24. 10. 1945

Který z předložených příběhů je podle vás nejkontroverznější?

Zdroj: Wearethemighty

Diskuze Vstoupit do diskuze
72 lidí právě čte
Zobrazit další články