Umění italské renesance: Nahota v renesančním malířství

Malíři i sochaři zakládali svá díla především na studii živých modelů a učinili akt ústředním bodem svého umění, čímž dali vzniknout živoucímu a rozmanitému vyobrazení lidského těla.

i Zdroj fotografie: Muzem Uffizi / Public Domain
                   

Renesance představovala kulturní revoluci, která se v roce 1400 rozšířila z Florencie do celé Itálie a zbytku Evropy. Stavebním kamenem renesanční filosofie byl humanismus, jenž se výrazně projevil jak v literatuře, tak v umění. Renesanční díla dokazují věčně přetrvávající popularitu nahého lidského těla. Zejména ženská nahota se stala přijatelnější. Umělecká díla oslavovala lidské tělo v jeho přirozené podobě, odhalené a beze studu, aniž by docházelo k sexuální objektifikaci. Dokazují, že lidské tělo, mužské i ženské, může být přirozeně krásné.

Znovuzrození antiky

Renesance je ekvivalentem znovuzrození. Konkrétně se jedná o znovuzrození vědy, medicíny, umění a vzdělání. V době renesance vzkvétala všechna tato odvětví a mnoho dalších. Lidé projevovali zájem o studium, věnovali se jazykům, četli díla Aristotelova, Sokratova, Platónova a studovali myšlenkové směry mnohých dalších slavných filozofů. Vzniklo mnoho uměleckých předmětů, které mají nepředstavitelnou cenu. Podobně jako v umění, mělo toto období velký vliv na celou kulturu a společnost.

iZdroj fotografie: Google Cultural Institute / Public Domain
Dílo: Tři grácie. Autorem obrazu je Raphael Santi. Raphaelovy obrazy ztělesňují ideál ženské krásy renesančního období, ovšem jak sám připustil ve svých poznámkách, jen zřídka byla jeho díla založena na skutečných modelech. Často si lze také všimnout, že vyobrazené postavy mají stejný či velmi podobný obličej.

Honba za realismem a novými uměleckými technikami způsobila, že malíři a sochaři často přicházeli s originálními směsmi barev, novými způsoby vyřezávání a modelování. Jejich touha po poznání je nutila zaměřit se podrobněji na svět kolem sebe a zkoumat lidi, kteří jej obývají, z větší blízkosti. Právě to bylo také příčinou obrovských pokroků v anatomii, optice, chemii a dalších vědních disciplínách.

Oslava nahoty obou pohlaví

Z pohledu intelektuálů bylo lidské tělo již od nepaměti považováno za vzor krásy. Ostatně tak tomu je i dnes. Tuto představu lze také odvodit z tvrzení, které nalezneme ve Starém zákoně, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Napříč historií se pak představa ideálního lidského těla poměrně často mění. Ženy, které byly v období renesance považovány za krásné, měly obvykle dlouhé husté vlasy, široké boky a silnější postavu. Plná postava žen představovala bohatství a zároveň byla ukazatelem plodnosti.

iZdroj fotografie: Google Cultural Institute / Public Domain
Dílo: Lot a jeho dcery. Autorem obrazu je Peter Paul Rubens. Jedná se sice o obraz, který vznikl v barokním období kolem let 1613-1614, Rubens byl však silně ovlivněn renesancí. Všimněte si, že tělo ženy je vyobrazeno jako velmi svalnaté a připomíná spíše tělo mužské.

Jedním velice zajímavým detailem, kterého si člověk na první pohled nemusí vůbec všimnout, je to, že někteří renesanční malíři používali k zobrazení žen mužské modely. Například při bližším pohledu na díla malíře pozdní renesance a baroka Petera Paula Rubense, zjistíme, že malíř pouze přidal ženské hlavy a poprsí na jinak velmi mužská těla. Právě zde dochází často k mylné představě, že prvními renesanční modely byly ženy. Naopak, na začátku se jednalo, stejně jako ve starověkém Římě a Řecku, především o muže.

Honba za dokonalostí

Renesanční malíři se spíše vyhýbali realistické interpretaci a místo toho zdůrazňovali pozitivní aspekty svých námětů, jak fyzických, tak politických. Například Bronzinův Portrét mladého muže zobrazuje nejen idealizovaný vzhled subjektu, ale také jeho úroveň vzdělání, zázemí a potenciál.

iZdroj fotografie: Muzem Uffizi / Public Domain
Dílo: Primavera. Autorem je Sandro Botticelli. Jedná se o alegorické dílo, na kterém je zachyceno setkání devíti postav z antické mytologie.

Ukazuje se, že vyobrazení krásy v renesančním umění je složitější a nejedná se o pouhou ukázku fyzického vzhledu a sexuality člověka. Místo toho se renesanční umělci snažili o vytvoření dokonalých děl, kde se prolínají ambice s vědeckým očekáváním a rozvíjejícími se dovednostmi.

Co si o renesančním umění myslíte vy?

Zdroj: Ivypanda

Diskuze Vstoupit do diskuze
105 lidí právě čte
Autor článku

Linda Niesnerová

Zobrazit další články