Země s bouřlivou historií: Osm zajímavostí o těžce zkoušené Ukrajině, které možná neznáte

Na Ukrajině převládá pravoslavné křesťanství, které má rovněž velký vliv na kulturu země. Podle studie z roku 2021 se až  82 % obyvatel označuje za věřící.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Ukrajina, země, která víceméně od samého počátku svých dějin sváděla boj za samostatnost a byla po mnohá desetiletí ukrytá za železnou oponou, se může pochlubit nejen svou bohatou historií, ale také ohromující kulturní rozmanitostí. Přestože byl boj Ukrajiny v průběhu dějin velice tvrdý, kulturní vlivy, od habsburské architektury až po sovětské památky, dávají zemi nesmírnou hloubku a osobitý výraz.

8. Komplikovaná historie

Dějiny Ukrajiny jsou nesmírně zajímavé a zároveň velmi spletité. Vzhledem k její poměrně nešťastné zeměpisné poloze se zde v průběhu staletí vystřídalo mnoho vládců z různých impérií. Počátky země lze vysledovat až ke Kyjevské Rusi, mocnému a vzkvétajícímu státu, který během 12. století upadl do chaosu.

Zveřejnil(a) CarmencitaB dne Neděle 13. března 2022

V následujících staletích se Ukrajina dostala do rukou Mongolů, Osmanů a Polsko-litevské unie, přičemž v některých oblastech Ukrajiny se pokoušely žít nezávislé kozácké komunity. V 18. a 19. století byla Ukrajina rozdělena mezi Habsburskou říši a Ruské impérium. Ve 20. století se však Habsburská říše téměř rozpadla a v roce 1918 byla Ukrajina anektována Sovětským svazem, což určilo postavení Ukrajiny jako obilnice SSSR po téměř celé 20. století.

7. Obří mladá země se starou duší

V návaznosti na dlouhé a složité dějiny této země je Ukrajina paradoxně jedním z nejmladších států na světě. Svou nezávislost si vydobyla teprve v roce 1991. A pokud nepočítáme Rusko, které leží jak v Asii, tak ve střední Evropě, je Ukrajina, země, která je sotva starší než většina mileniálů, největším státem Evropy. Celková rozloha Ukrajiny činí 603 548 km². S počtem obyvatel, který se pohybuje okolo 43 milionů, však daleko zaostává za mnohem lidnatějšími státy, jako jsou například Německo a Francie.

6. Sedm památek světového dědictví

Na území Ukrajiny se nachází celkem 7 památek zařazených na Seznam světového dědictví UNESCO. Patří sem například historicky velmi významná Katedrála svaté Sofie a Kyjevskopečerská lávra. Katedrála svaté Sofie, nebo také Katedrála Svaté moudrosti, která se nachází v hlavním městě Ukrajiny, je doslova architektonickým zázrakem.

Zveřejnil(a) Unesco en français dne Čtvrtek 10. března 2022

Dále na seznamu najdeme například historické centrum Lvova, unikátní dřevěné kostely v Karpatech a samozřejmě také bukové lesy, které kostely obklopují. V souvislosti s pokračujícím vražedným a destruktivním ruským tažením vyzvala organizace UNESCO k ochraně kulturního dědictví Ukrajiny. Také mnoho dobrovolníků se podílí na záchraně památek, obalují je do žáruvzdorných fólií a obkládají je pytli s pískem.

5. Odmítnutí nukleárních zbraní

Ukrajina z vlastní iniciativy odmítla třetí největší arzenál jaderných zbraní na světě. V době vyhlášení nezávislosti Ukrajina disponovala více než tisícovkou jaderných hlavic a třetím největším jaderným arzenálem, hned po Rusku a Americe. Hlavice a rakety byly předány Rusku, sila byla zničena. Na oplátku Ukrajina obdržela peníze na odzbrojení, a navíc i bezpečnostní záruku od jaderných velmocí. Právě Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách vyvolává v současnosti řadu otázek.

4. Jedna z nejstarších ústav na světě

V roce 1710 představil ukrajinský hejtman Pylyp Orlyk „Smlouvy a ústavy o právech a svobodách záporožského vojska“, v té době mimořádně pokrokový dokument, který rozděloval moc do tří větví a upravoval jak práva a povinnosti občanů, tak i samotné vlády.

Ústava stanovila demokratický standard pro rozdělení moci ve vládě mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní moc. Omezovala také výkonnou moc hejtmana a zřizovala demokraticky volený kozácký parlament zvaný Generální rada. Tento dokument předcházel slavnějšímu příkladu – americké ústavě – o více než 65 let.

3. Nejhlubší stanice metra na světě

Stanice Arsenalna, nacházející se na kyjevské trati Sviatošynsko-Brovarska a ležící 105,5 m pod zemí, je nejhlubší stanicí metra na světě. Zajímavostí je, že výstavba stanice probíhala v souvislosti s hrozbou jaderných bomb v době studené války. Takto hluboko položená stanice měla ochránit obyvatele Kyjeva před potenciální katastrofou. A jak se nyní ukazuje, stanice metra poskytuje lidem opravdu dobrý úkryt.

Zveřejnil(a) Kochi Metro dne Pátek 4. listopadu 2016

2. Nejstarší nalezená mapa

Na Ukrajině, ve vesnici Mezhirich, byla v roce 1966 nalezena pravděpodobně nejstarší vědcům známá mapa a také vůbec nejstarší osada Homo Sapiens. Jejich stáří se odhaduje na 14,5 až 15 tisíc let. Mapa je vyřezána z kostí mamuta a podle výkladu zobrazuje obydlí vystavěná podél řeky.  

1. Město hrdinů

Sovětský svaz udělil Kyjevu v roce 1965 titul „hrdinského města“, a to za boj proti nacistickým okupantům. V červenci 1941 se město stalo dějištěm dosud největší obléhací bitvy. Ve chvíli, kdy Němci zahájili ofenzívu, tisíce civilistů se dobrovolně přihlásily na pomoc sovětským vojákům při obraně města.

Zveřejnil(a) Fadzil Baharum dne Úterý 8. března 2022

Němci však nakonec město dobyli a zajali více než 600 000 sovětských vojáků. Během německé okupace Kyjeva byly zavražděny nebo odvlečeny k nuceným pracím statisíce civilistů. V roce 1943 se stal Kyjev opět bojištěm, když postupující sovětské jednotky zatlačily Němce zpět na západ a 6. listopadu město osvobodily.

Jaké další zajímavosti a fakta o Ukrajině znáte?

Zdroj: IndiaTimes, TbsNews

Diskuze Vstoupit do diskuze
63 lidí právě čte
Autor článku

Linda Niesnerová

Zobrazit další články