Zapomenuté dějiny Ukrajiny: Polsko-litevská unie a Kozácký hetmanát

Přestože je dnes Litva svojí rozlohou menší než Česká republika, v období pozdního středověku se polsko-litevský stát rozprostíral od Baltského moře až k moři Černému.

i Zdroj fotografie: Autor neznámý / Public Domain
                   

Ve 14. století, v době ukrajinského politického, hospodářského a kulturního úpadku, se dominantní role ujaly sousední Litva, Polsko a Moskva. Jejich území se rychle rozrůstala a zcela přirozeně si tak začaly podmaňovat i ukrajinské země zbavené moci a politického vlivu. I přes kulturní rozmach měst byla státní moc decentralizovaná a zdálo se, že ukrajinské země doslova čekaly na svého dalšího dobyvatele. Nakonec moc padla do klína Velkého litevského knížectví, které se stalo největším v Evropě.

Rozpad Kyjevské Rusi

V polovině 13. století sjednotil kníže Mindaugas bojovné pohanské kmeny, aby se postavily útokům německých křižáků. V roce 1253 pak z politických důvodů přijal křesťanství a získal od papeže korunu. Den korunovace, 6. červen, je dnes v Litvě státním svátkem. Ve 40. letech 13. století prohlásil syn velkoknížete Gedymína, Algerdas, že celá Kyjevská Rus má patřit Litevcům a vtrhl na ukrajinská území.

Litevci si podmanili zhruba polovinu Kyjevské Rusi a na podzim roku 1362 v bitvě u Modrých vod rozdrtili tatarsko-mongolské vojsko, čímž si na určitou dobu zaručili stabilitu nového státního útvaru a ochranu před cizími nájezdy.

Zveřejnil(a) Travis Stevens dne Sobota 22. ledna 2022

Litevská knížata úspěšně posilovala a stabilizovala své pozice na ruských územích a snažila se získat podporu a autoritu obyvatelstva. Nejednalo se tedy o žádné krvavé dobývání, k místním tradicím a kultuře přistupovali s úctou, a dokonce si částečně osvojili zvyky ruské kultury. Ukrajinský jazyk byl hojně využíván a místní šlechta zastávala mnoho významných úřadů.

Polsko, jehož expanze měla na Ukrajince dlouhodobější a rozhodující vliv, dokonce částečně uznávalo značný význam litevského vlivu na ukrajinských územích. Polskou expanzi na ukrajinská území zahájil Kazimír Veliký, který usiloval o obnovu polské středověké monarchie. Poláci ve spojenectví s Maďary bojovali s Litevci, podporovanými většinou Ukrajinců, o Halič a Volyň. Následující úpadek Haličsko-volyňského knížectví vedl k rychlému sílení polské moci.

Náboženské konflikty

Velký problém, který vyvstal na Ukrajině koncem 14. století, kdy se Poláci, Litevci a Ukrajinci poprvé spojili v jeden stát, představovalo náboženské porozumění mezi pravoslavným a katolickým náboženstvím. Vztahy mezi pravoslavnou a katolickou církví byly mimořádně napjaté a vyústily v řadu konfliktů. Dalším problémem byla kultura a jazyk, východoevropané byli nuceni přijmout nové zvyky a vedle ruštiny byla jakožto druhý oficiální jazyk ustanovena latina.

Zveřejnil(a) The Uprising – Ancient:Apostolic:Anglican Ministries dne Neděle 10. listopadu 2019

Polovina 15. století se pak nesla ve znamení vyostření napjatých vztahů mezi litevskou a ukrajinskou šlechtou, kdy velkokníže Kazimír Jogalitis učinil několik radikálních reformních kroků v oblasti Kyjeva a Volyně. Přes odpor Ukrajinců je prohlásil obyčejnými provinciemi, čímž přišli o nezávislost na litevském knížectví. Prvky vlastní státnosti se tak začaly z ukrajinského území opět vytrácet.

Vpád Tatarů do Evropy

Zatímco litevská, polská a ukrajinská elita sváděla své mocenské souboje, v jižních stepích rostla nová hrozba. Potomci Čingischána si začali osvojovat prapůvodní dědictví kočovných kmenů, postupně se vymaňovali z nadvlády Zlaté hordy, sužované vnitřními konflikty, a v roce 1441 se definitivně oddělili a založili na Krymu Krymský chanát.

Nájezdy na ukrajinská území se stávaly pravidelnými a bezvýznamné střety přerostly v partyzánské války. Právě ve střetech s Tatary se začalo formovat ukrajinské kozáctvo, které se postupně stalo jednou z vedoucích politických sil na Ukrajině.

Zveřejnil(a) Lawrence Reed dne Neděle 11. února 2018

Dne 1. června 1569 byla uzavřena Lublinská unie. Lublinská unie byl státoprávní akt, v jehož čele stál volený král a Sejm (dnešní dolní komora polského parlamentu). Státy sdílely jednotnou zahraniční politiku. Volyňsko, Kyjevsko a Bratslavsko se ocitly pod vládou Poláků jako daň za nezávislost, kterou se upadající Litva snažila zachránit. Lublinská unie z roku 1569 sehrála v dějinách Ukrajiny zásadní roli.

Přes všechny své nevýhody vytvořila Polsko-litevská unie během dvou století docela příznivé podmínky pro život Ukrajinců. Během nadvlády Polska však byli obyvatelé postupně zbavováni práva na vlastnictví půdy a mnozí utíkali do stepí, kde se i přes hrozbu ze strany Tatarů usazovali.

Vzestup ukrajinských Kozáků

První písemné zmínky o kozácích se objevily na konci 15. století. Výskyt kozáků sehrál v historickém vývoji Ukrajiny významnou roli. Kozáci reprezentovali společenské postavení svobodných lidí, kteří bránili svou zemi a střežili její hranice před turecko-tatarskou agresí.

Zveřejnil(a) Bitwy Świata dne Pondělí 20. listopadu 2017

Založili významné politické instituce a měli velký vliv ve všech oblastech života obyvatel na ukrajinských územích. Zasahovali do kultury, politiky, vojenství i administrativy. Zpočátku vystupovali jako vazalové Polsko-litevské unie, rostoucí sociální nátlak však vedl k vyhlášení nezávislého Kozáckého hetmanátu. Načež se díky dohodě s Ruskem na Perejaslavské radě dostala většina ukrajinského kozáckého státu na dalších tři sta let pod ruskou kontrolu.

Co je podle Vás hlavním důvodem rozpadu Polsko-litevské unie?

Zdroj: Britannica

Diskuze Vstoupit do diskuze
118 lidí právě čte
Autor článku

Linda Niesnerová

Zobrazit další články
Události247.cz
Události247.cz
Lidem teprv teď začne téct do bot. Operátoři se rozhodli, že jim zdraží volání
VědaŽivě.cz
VědaŽivě.cz
Vědci zjišťovali, která psí rasa je nejchytřejší. Jako vzorek posloužilo 1 002 psů 13 plemen
JakZdravě.cz
JakZdravě.cz
Co je potřeba vědět o Crohnově chorobě: Zdraví může poškodit víc než srdeční infarkt, kouření zhoršuje příznaky
adbz.cz
adbz.cz
Chemikálie jsou zbytečné. Ucpaný záchod se dá uvolnit pomocí obyčejného pytle na odpadky