Pro Armádu České republiky se jako nejlepší jeví drony státní izraelské IAI. Mělo by se jednat o flexibilní těžké stroje

Turecký Bayraktar je stroj s vynikajícím marketingem. Americké a izraelské drony ho technologicky překonávají, na nákup dronů tlačí inflace a zájem jiných zemí.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Do soutěže o drony pro AČR je možné zařadit nevelký počet typů, nicméně pouze na první pohled. Drony mohou mít různé vývojové verze a procházet v krátké době úpravami a modernizacemi podle požadavků zákazníků, především díky flexibilní základní konstrukci. Všechny níže uvedené drony mají tlačnou koncepci pohonu, od níž se odvíjí konstrukce draku (letadlo bez motoru, nádrží, hydrauliky, avioniky a výzbroje, v případě pilotovaných typů rovněž pracoviště pilota).

Gondolová koncepce je výhodnější

Důvodem je potřeba nerušeného umístění radaru, termovizních či optoelektronických systémů pro sledování prostoru před letadlem a zaměřování cílů v přední polosféře. Vrtule tak rovněž neomezuje odhoz podvěšené munice, případně jiného materiálu, a střelbu vpřed při použití řízených střel, raket nebo hlavňové výzbroje. Z hlediska tvaru draku se drony dělí na dvě skupiny.

Klasické letouny s trupem, křídly a ocasními plochami SOP/VOP (svislé a vodorovné ocasní plochy), které jsou u dronů v řadě případů tvořeny pouze dvěma víceúčelovými plochami ve tvaru V na zádi trupu. Druhou možností jsou gondolové typy, kdy krátký trup končí za odtokovou hranou křídel, od nichž vedou po stranách vrtule vzad nosníky ukončené SOP, mezi nimiž je umístěna VOP.

iZdroj fotografie: Kalipsy / Creative Commons / CC BY-SA
Heron 1

Gondolová koncepce je z hlediska vrtulových dronů výhodnější. Především zajišťuje vyšší účinnost SOP a VOP ofukovaných rychlým proudem vzduchu od vrtule. Dále je plošně menší, a vytváří tudíž menší radiolokační odraz a menší vizuální cíl. Gondolová koncepce dronu je rovněž odolnější vůči působení silného bočního větru. V neposlední řadě umožňuje pohodlnější opravy. Krátkou gondolu lze u některých typů vyměňovat za jinou jako blok podle úkolu.

Všechny typy těžkých vrtulových bojových dronů mají poměrně štíhlá křídla o velkém rozpětí v poměru k délce trupu. Ve vztahu nosné plochy a hmotnosti je výsledkem dobrý klouzavý poměr, ne-li přímo schopnost plachtění bez motoru v termice. To umožňuje snížit spotřebu paliva a rovněž menší pravděpodobnost detekce protivníkem.

Avionika je velmi variabilní

Všechny níže uvedené typy startují ze země a přistávají na zem na kolový podvozek, přičemž podvozky všech uvedených dronů o hmotnosti 1 000+ kilogramů (kategorie Heavy, případně Super Heavy) jsou tříbodové, příďového typu, většinou zatahovací. V případě typů o hmotnosti kolem 500 kg jsou v některých případech použity pevné podvozky a ke startu katapulty.

V případě těžkých vrtulových dronů není rozdíl v maximální rychlosti v případě pevných nebo zatahovacích podvozků příliš důležitý. Popisy avioniky a další elektroniky uvedených vzorových typů by si vyžádaly rozsáhlý samostatný článek, přičemž z hlediska tohoto vybavení lze provádět rozsáhlé změny podle požadavků zákazníka, případně konkrétních úkolů. Data avioniky, kromě nejzákladnějších informací, jsou navíc obvykle utajována.

iZdroj fotografie: N13s013 / Creative Commons / CC BY-SA
Anka S

Z hlediska avioniky je důležitým faktorem dosah, stejně jako odolnost vůči prostředkům elektronického boje protivníka, ale rovněž vůči elektromagnetickému impulzu (EMI), který může vyřadit elektroniku po jaderném výbuchu. Z hlediska možnosti rušení komunikace mezi dronem a řídicím pracovištěm s operátory je důležitá schopnost dronu dokončit misi bez vlivu operátorů.

Od avioniky se odvíjí výzbroj. Ta je zpravidla upevněna na závěsnících pod křídly, případně pod trupem. Mohou ji tvořit různé typy bomb (pum), raket, řízených střel, parazitních bezpilotních letounů, ale rovněž raketnice nebo kontejnery s hlavňovými automatickými zbraněmi. Dále je možný transport podvěšených kontejnerů s různým elektronickým vybavením, od průzkumného, po prostředky elektronického boje, zastírání, nebo transportní kontejnery s municí, dehydrovanými potravinami, menšími náhradními díly, zdravotnickými i jinými prostředky.

Izraelská společnost IAI se jeví jako nejlepší

Z hlediska poměru kvality a ceny je třeba zdůraznit, že mediálně vychvalované turecké typy jsou v podstatě kopie izraelských vzorů, ovšem s nižší kvalitou. Americké typy bývají, stejně jako kterákoli výzbroj tamní provenience, obvykle velmi drahé při nákupu a nákladné z hlediska provozu. Americká strana si navíc ráda klade všemožné, především politické, ale i jiné podmínky.

Z hlediska českých potřeb a možností se jeví jako nejlepší z hlediska poměru ceny a výkonu izraelské gondolové typy, a to společnosti IAI, která je navíc státním podnikem, tedy vysoce stabilním partnerem. Vzhledem k výše uvedeným širokým možnostem uplatnění bojových dronů a zároveň logickým ztrátám v boji by mělo být nakoupeno několik desítek dronů kategorie Heavy, případně Super Heavy.

iZdroj fotografie: Tangopaso / Creative Commons / CC BY-SA
Heron

Za úvahu stojí, zda by nebylo výhodné nakoupit, možná i v delším časovém horizontu, dvě hmotnostní skupiny, a to kolem 500 kg a kolem 1 000+ kg, obojí kategorie Heavy. Menší typy sice neunesou srovnatelnou hmotnost podvěšené výzbroje, nicméně jsou mobilnější, lépe se maskují a jsou hůře detekovatelné. Mohou tudíž působit z improvizovaných letišť blíže bojové linii.

Zároveň mohou sloužit jako doprovod vyzbrojený řízenými střelami těžce naloženým větším dronům, působícím jako bitevní letouny či taktické bombardéry, případně rozptylovat pozornost protiletecké obrany protivníka, ne-li ji přímo rušit. Mohou zároveň s nižšími náklady a rizikem plnit řadu jiných úkolů, mimo základní úkoly bojových dronů hmotnostní skupiny 1 000+ kg. Vzhledem k trendu zmenšování elektroniky i výzbroje se mohou větším typům v řadě případů vyrovnat.

Měl by rozhodovat poměr ceny a užitné hodnoty sytému

Při výběrovém řízení nelze zapomenout na otázku systémové ceny zahrnující náhradní díly, vybavení pro opravy a provoz, dále výcvik obsluh a operátorů, případně i podvěšenou výzbroj a flexibilní vybavení. Z finančního hlediska by měl rozhodovat poměr ceny a užitné hodnoty sytému bezpilotního letounu a platební podmínky v době hospodářské krize. Problémem je samozřejmě současná krizová, prudce rostoucí inflace, která tlačí na rychlou realizaci obchodu.

V neposlední řadě je třeba zajistit dostatečný podíl domácího obranného průmyslu na akvizici a provozu. Logické je využití terénních automobilů Tatra, ale rovněž specializovaných podniků, například společností Holdingu CSG a odborných pracovišť resortu obrany. Z tohoto hlediska je vhodné preferovat spolupráci s osvědčenými zahraničními partnery, dokonce i v případě dumpingových cen konkurence.

iZdroj fotografie: Kalipsy / Creative Commons / CC BY-SA
HARFANG

Následující takticko-technická data vybraných typů jsou uváděná nejvyšší, například rychlost je maximální, nikoli přeletová, hmotnost maximální vzletová, včetně paliva a výzbroje. Přehled nezohledňuje verze jednotlivých typů dronů. Obzvláště ceny jsou problematické, protože existuje několik stupňů cen vojenské techniky.

Výrobní, s rozpočtem vývojových nákladů, se započtením danění, s pozemním vybavením, s výcvikem, se sadami nářadí a kontrolních přístrojů, náhradními díly, výcvikem obsluh, trenažéry, výzbrojí a při různých obchodech s různými zákazníky mohou být ceny jednoho typu značně odlišné.

Potenciálně možné drony izraelské výroby

Heron 1 (Izrael-IAI), koncepce gondolová, tlačný motor Rotax 914 o výkonu 86 kW, podvozek je pevný, příďového typu, rozpětí 16,6 m x délka 8,5 m, hmotnost 1 270 kg, rychlost 207 km/h, nosnost 470 kg, dolet 1 000 km/vytrvalost 45 h, dostup 10 050 m, výroba 85 ks, export 14 zemí, cena 10–15 milionů USD.

T Heron (Izrael-IAI), koncepce gondolová, tlačný motor (?) o výkonu (?), podvozek zatahovací příďového typu, rozpětí 10,6 m x délka 7,3 m, hmotnost 720 kg, rychlost 200 km/h, dolet 300 km/vytrvalost 24 h, dostup 7 300 m, cena 15 milionů USD.

EITAN/Heron TP (Izrael-IAI), koncepce gondolová, turbovrtulový tlačný motor Pratt and Whitney Canada PT6-67A – 900 kW, podvozek zatahovací, příďového typu, rozpětí 26 m x délka 14 m, hmotnost 5 400 kg, rychlost 407 km/h, nosnost 2 700 kg, dolet 7 400 km/vytrvalost 30 h, výroba 31 ks, export 3 země, cena 10–40 milionů USD.

Hermes 900 (Izrael-Elbit), koncepce klasická, tlačný motor Rotax 914 o výkonu 86 kW, podvozek zatahovací, příďového typu, rozpětí 15 m x délka 8,3 m, hmotnost 1 100 kg, nosnost 350 kg, rychlost 220 km/h, dolet 300 km/vytrvalost 36 h, dostup 9 100 m, výroba (?), export 10 zemí, jednicová cena 18–30 milionů USD.

Hermes 450 (Izrael-Elbit), koncepce klasická, tlačný motor Wankel o výkonu 50 kW, podvozek pevný příďového typu, rozpětí 10,5 m x délka 6,1 m, hmotnost 550 kg, nosnost 180 kg, rychlost 155 km/h, dolet 300 km/vytrvalost 16–24 h, dostup 5 500 m, výroba (?), export 13 zemí, jednicová cena 2–10 milionů USD.

Drony ostatních výrobců

Bayractar TB2 (Turecko-Baycar), koncepce gondolová s tlačným motorem Rotax 912 o výkonu 75 kW, podvozek je pevný, příďového typu, rozpětí 12 m x délka 6 m, hmotnost max. 600 kg, rychlost max. 220 km/h, nosnost 150 kg, dolet 150 km/vytrvalost 27 h, dostup 8 200 m, výroba 257 ks, export 11+ zemí, jednicová cena podle různých zdrojů 5–15 milionů USD.

ANKA S (Turecko-TAI), koncepce klasická, hornoplošník s motýlkovými SOP/VOP, tlačný motor Thielert Centurion 2 o výkonu 114 kW, rozpětí 17,5 m x délka 8,6 m, hmotnost max. 1 700 kg, rychlost max. 217 km/h, nosnost 350 kg, dolet 1 448 km/vytrvalost 30 h, dostup 9 144 m, výroba 30 ks, export 1 země, systémová cena 26–30 milionů USD, včetně velitelského stanoviště.

Predator MQ-1B (USA-General Atomics), koncepce klasická, tlačný motor Rotax 914 F o výkonu 86 kW, podvozek zatahovací, příďového typu, rozpětí 14,8 m x délka 8,23 m, hmotnost 1 020 kg, nosnost 204 kg, rychlost 217 km/h, dolet 1 250 km/vytrvalost 24 h, výroba 360 ks, export 4 země, cena 5–40 milionů USD.

Který z dronů by byl nejlepší pro AČR?

Zdroj: Drones.CNAS, autorský komentář MVK

Diskuze Vstoupit do diskuze
51 lidí právě čte
Autor článku

Jindřich Svěcený

Mým hlavním zájmem jsou zbraně a nová technika, pravidelně ale sleduji i vojensko-politické vztahy. Jakožto staršímu ročníku je mi blízká technika Východního bloku, kterou rád srovnávám s tou Západní. Spíše než za odborníka se považuji za nadšeného amatéra, který chce sdílet názory s ostatními.

Zobrazit další články