Druhá světová válka a hrůzy holokaustu pohledem žáků německých škol

Adolf Hitler plánoval vybudovat „tisíciletou“ říši obývanou národem „čisté“ rasy. Počátek vyhlazování židů a jiných pro nacisty nevhodných ras se datuje již k roku 1933.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Ve valné většině zemí je cílem výuky dějepisu, ať už nevysloveným či veřejným, udělat z dětí, coby budoucí pracovní síly, věrné vlastence. I ty nejkontroverznější historické postavy, obviněné například z genocidy nebo tvrdých represí, se tak často mění ve velké vůdce, statečné vojáky, či dokonce národní hrdiny. Jejich hrůzné činy jsou odsouvány do ústraní. V případě Německa to ovšem neplatí. Německo, jakožto kolébka nejtemnějšího období nejen pro Evropu, ale téměř pro celý svět, se ke své černobílé historii staví více než zodpovědně.  

Výuka 2. světové války v Německu

Po pádu Třetí říše a odhalení všech zvěrstev, kterých se nacisté během válečného období dopustili, si Němci nepřáli niž jiného, než zapomenout na minulost a zaměřit se na nové zářnější cíle. A opravdu, během následujících desetiletí se Německo stalo na ekonomickém poli významným hráčem. Nyní by se dalo dokonce označit za páteř Evropské unie. Ale co školí takové učebnice dějepisu? Jak ty reflektují temnou minulost nacistického Německa?  

Ve většině případů jsou dějiny válečných konfliktů zabarvovány ve prospěch vlastního národa. Bez ohledu na to, zda stála daná země na straně vítězů či poražených. To se však v Německu nestalo. Německý vzdělávací systém není řízen federální vládou, nýbrž v každém z 16 regionů, které tvoří Spolkovou republiku Německo, funguje samosprávný vzdělávací úřad. Ten určuje školní osnovy pro daný region.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Koncentrační tábor Osvětim

Zajímavé ovšem je, že pokud jde o dějiny druhé světové války, mají všechny německé učebnice obdobné postupy s tentýž cílem; pravdivě informovat studenty o genocidě a nelidských zvěrstvech, k nimž došlo během Hitlerovy diktatury. A samozřejmě tak zabránit jejich opakování.  

Mladí Němci jsou tak s hrůzami druhé světové války, rasismem, antisemitismem, holocaustem i fungováním totalitních států a důsledky pokroucené propagandy seznamováni již od konce základní školy. Během studia na základní i střední škole se děti navíc pravidelně vydávají na exkurze do koncentračních táborů, aby se o pozůstatcích temné minulosti svého národa přesvědčily na vlastní oči.

Moderní německý program, zabývající se druhoválečnou osvětou, se snaží mladým Němcům přiblížit období národního socialismu opravdu autentickou formou, aniž by je ochuzoval o skutečná fakta. Lze tedy bezpečně potvrdit, že německá historie 20. století nebývá ve školních učebnicích nikterak přibarvena. 

Zdroj: TechInsider

Na co by měl být kladen důraz při výuce dějepisu v českých školách?

Diskuze Vstoupit do diskuze
54 lidí právě čte
Autor článku

Linda Niesnerová

Zobrazit další články