Skladování zakázaných zbraní ve Vrběticích je dezinformace. Ministerstvo obrany se k celé situaci vyjádřilo jasně

V mediích se v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích objevují spekulace o skladování zakázaných zbraní. Podobná tvrzení se nezakládají na pravdě.

i Zdroj fotografie: Úřad vlády ČR
                   

V České republice, ale i v zahraničí, se v posledních dnech objevují spekulace o tom, že se v muničním skladě ve Vrběticích skladovaly zakázané zbraně. Konkrétně se mělo jednat o protipěchotní miny, jejichž užívání, skladování a výroba jsou zakázány mezinárodní Ottawskou úmluvou.

ČR veškeré mezinárodně-právní závazky plní

Česká Republika samozřejmě veškeré závazky plynoucí z mezinárodních úmluv plní a není tomu jinak ani v případě Ottawské úmluvy. Ottawská úmluva, mimo výše uvedených zákazů, nařizuje také zničení protipěchotních min. V areálu Vrbětic byla skladována pouze těla min. Výbušná složka a iniciátor výbušniny zde skladovaný nebyl. Fakt, že se v tomto případě nejedná o zakázaný materiál, v roce 2016 potvrdil i zlínský krajský soud.

iZdroj fotografie: Unsplash
Příklad zakázané protipěchotní miny. Na obrázku je sovětská protipěchotní mina.

Na základě platných nájemních smluv se státním podnikem VTÚ (Vojenský technický ústav), byl v areálu Vrbětice uskladněn majetek komerčních společností. Licence nájemců byly platné stejně tak, jako bylo platné jejich oprávnění pro nakládání s tímto materiálem. Dle platné legislativy i smluv za materiál nesli plnou odpovědnost majitelé.

Zamenení šíření dezinformací

Informace o skladování protipěchotních min je tedy očividná snaha o šíření dezinformace, a i proto vláda schválila Národní strategii pro čelení hybridnímu působení. Tento dokument stanovuje cíle a určuje nástroje, které umožní efektivně chránit životní, strategické a jiné významné zájmy České Republiky proti hybridním hrozbám. Šíření dezinformací lze do hybridního působení bezesporu zařadit.

Zdroj: MOČR

Diskuze Vstoupit do diskuze
111 lidí právě čte
Zobrazit další články