Při vylodění v Normandii hrály klíčovou roli cyklistické jednotky aneb Rychlá rota v akci

Během druhé světové války při vylodění v Normandii sehrály důležitou roli cyklistické oddíly, které se pohybovaly rychleji, než pěší vojáci.

i Zdroj fotografie: US Navy / Creative Commons / Public Domain
                   

Vylodění v Normandi, známé také pod krycím názvem Den D, byla největší námořní invaze v historii. Došlo k ní ke konci druhé světové války, a to 6. června roku 1944. Tato invaze prolomila Hitlerův Atlantický val a znovu otevřela v severní Francii západní frontu. Většina lidí si v souvislosti s vyloděním v Normandii vybaví masivní lodě, tanky, letouny a vojsko. Málokdo ale ví, že svou významnou roli při tomto útoku sehrály i cyklistické jednotky.

Churchillovo Komando č. 10

Během druhé světové války založila Britská armáda na žádost Winstona Churchilla Komando č. 10. Jednalo se o národní jednotku, která se skládala z dobrovolníků z celé Evropy. Komando bylo disciplinovaně vycvičené a pomáhalo při obojživelných přistáních. Jejich mnohojazyčné dovednosti jim umožnily být výjimečně užiteční ve válce po celé Evropě. Navíc měli extrémně velkou motivaci k boji proti německým válečným strojům, což je pohánělo kupředu.

Útěk Petra a jeho rodiny

Komando, které nechal založit Winston Churchill, se rozdělilo na jednotlivé dílčí jednotky rekrutů z různých oblastí. Jedna z nejvýznamnějších skupin nesla název X. Toto vojsko X zahrnovalo 130 mužů. Mezi její členy patřil Peter Masters, který v roce 1939 uprchl z Vídně s celou svou rodinou. Důvod útěku byl jednoduchý. Byli židé a každou hodinu se museli hlásit na místním úřadě. Jakmile uviděli před svým domem auto, které patřilo gestapu, na nic nečekali a uprchli.

iZdroj fotografie: Sbírka signálních sborů americké armády v Národním archivu USA / Creative Commons / CC BY-SA

Kdyby neutekli, čekal by je stejný osud jako Petrova dědečka

Petrův dědeček se rozhodl, že se k nim nepřidá, protože si myslel, že by je jenom zdržoval, čímž by jim způsobil značné potíže. Následně byl nacisty zatčen a zavražděn. To celé rodině dokázalo, že udělala správný krok pro záchranu svých životů. Přestože se jim podařilo dostat až do Anglie, byl Petr zatčen jako nepřátelský cizinec a jeho naděje na boj proti nacistům vyhasly. Naskytla se mu však jedinečná příležitost připojit se ke komandu, které se již jmenovalo X Troop. Mohl tak bojovat proti nacistům za svou zemi.

Vylodění v Normandii a vojska na kolech

Těsně před vyloděním v Normandii se Petr připojil k cyklistickým jednotkám, protože se mohly pohybovat rychleji, než vojáci přistávající na pláži. Byl vybaven samopalem Thompson, jízdním kolem, několika granáty, střelivem, lanem a krumpáčem. Jeho cílem byla co nejrychlejší cesta do vnitrozemí. Když se jim podařilo překonat pláž, začala Petrova osobní mise. Když se však cyklistická jednotka přiblížila k vesnici Bénouville, byl hlavní cyklista zabit střelou do hlavy.

iZdroj fotografie: US Navy / Creative Commons / Public Domain

Petr nakonec splnil svůj cíl a vítězně bojoval s nacisty

Velitel jednotky nařídil krytí a určil právě Petra, aby prozkoumal vesnici a prověřil celou situaci. Bylo mu nařízeno, aby kroužil po vesnici a nasbíral potřebné informace. To samozřejmě Petr považoval za sebevraždu, ale i tak rozkaz uposlechl. Němci na něj začali střílet a v tu chvíli se mu zasekla zbraň. Rychle skočil do úkrytu v domnění, že je to jeho konec. Po chvíli však uviděl celý cyklistický oddíl, jak směřuje do vesnice. Následně většina Němců uprchla a byli poraženi. Petr splnil svůj úkol a úspěšně bojoval proti nacistům, klteří mu zabili dědečka.

Zdroj: War History Online

Diskuze Vstoupit do diskuze
60 lidí právě čte
Zobrazit další články