Homosexuální armáda, která porazila elitní spartské vojáky. Proč o ní téměř nikdo nikdy neslyšel?

Elitní thébská vojenská jednotka, Svatý oddíl, byla schopna konkurovat i obávaným spartským oddílům. Založena s ideou efektivnějšího boje zamilovaných párů.

Řecká válka i Zdroj fotografie: Henri Belle / Public Domain
i Zdroj fotografie: Uživatel Jebulon / Creative Commons / CC0
i Zdroj fotografie: Uživatel Ward / Public Domain
i Zdroj fotografie: Uživatel MrPanyGoff / Creative Commons / CC BY SA
Další 0 fotografie
                   

Homosexualita byla ve starověkých Thébách natolik přirozenou součástí života, až to vyvolalo podiv i v očích jednoho z nejvýznamnějších řeckých filozofů, Platóna. I díky němu víme o existenci zvláštní vojenské jednotky, Svatého oddílu. Byla složena z mužských párů a podstupovala velmi důkladný výcvik takového charakteru, že byla schopná čelit nejobávanějším řeckým vojákům, Sparťanům.

Svatý oddíl

Mužských párů v jednotce bylo celkem 150. Pravděpodobně je vybral, alespoň dle Plútarcha, thébský vojevůdce Gorgidas roku 378 př. n. l. s ideou, že 300 zamilovaných mužů bude bojovat se zcela jinou motivací, vzhledem k citovým poutům mezi nimi. Vždy se jednalo o staršího (erastés – milující) a mladšího (eromenos – milovaný) muže. Prošli rozsáhlým výcvikem, díky němuž se stali jednou z nejelitnějších sil v té době.

Řecké Athény iZdroj fotografie: Uživatel Jebulon / Creative Commons / CC0

Pod vedením Gorgida byl Svatý oddíl umisťován na levý přední okraj útoku, hned vedle největší formace pěchoty. Jejich úkolem bylo eliminovat elitní nepřátelské jednotky. Nejvíce jednotka zazářila v Bojótské válce, ve které bojovaly Théby s podporou Athén (Korintský spolek) proti Spartě. Spartský král Agesilaos II. přivedl velkou armádu na thébské území, bráněné jak thébskými, tak athénskými jednotkami, jež byly ve výrazné početní nevýhodě.

Thébské síly nejprve ztratily kontrolu nad vnější obranou města, reorganizovaly své řady a odmítly ustoupit. Agesilaos nařídil celé své síle, aby postoupila směrem k thébským a athénským jednotkám v naději, že je vylekají a nepřátelé uprchnou. Obránci ve skutečnosti sklopili své zbraně a štíty v sebevědomý vzdor, což způsobilo, že Agesilaos útok odvolal.

Bitva u Tegyry

Jedno z nejslavnějších vítezství Svatého oddílu byla v bitva u Tegyry roku 375 př. n. l. Posvátný spolek narazil na spartské síly, vracející se z řeckého regionu Locris, jež měly dvojnásobnou přesilu. Spartští vojáci si byli jisti svým vítězstvím. Thébané bleskem zlikvidovali spartské velitele a doslova vyděsili protivníka, který si pozdě uvědomil, že nebojuje s obyčejnou jednotkou.

Spartská armáda iZdroj fotografie: Uživatel Ward / Public Domain

Část Svatého oddílu provedla boční manévr a následovala krvavá lázeň, která měla za následek velké množství spartských obětí. Tímto vítězstvím si „Svatí“ definitivně zajistili obrovský respekt Sparťanů. Během několika příštích desetiletí si Svatý oddíl vysloužil pověst zdánlivě neporazitelné jednotky. Vrcholem jejich válečných úspěchů se stala bitva u Lekteur roku 371 př. n. l., kdy byla Sparta definitivně poražena a boje se přesunuly na její území.

Konec Svatého oddílu přišel v bitvě u Chaironeie, roku 338. Théby a Athény se postavili makedonské agresi Filipa II. Makedonského. Obrovská přesila vedla k drtivé porážce Théb a zániku Korintského spolku. Velmi záhy začala řecká armáda před Makedonci prchat, ale pro Svatý oddíl neexistovala možnost ústupu. Bylo zabito 254 mužů a 46 zajato. Jednotka byla vymazána z historie.

Svatý oddíl není historicky moc známý

„Svatí“ byli v historii většinou přehlíženi, jenže Théby obecně nejsou tak atraktivní téma, jako Athény a Sparta. Není to kvůli nedostatku hrdinských nebo významných událostí, ale kvůli nedostatku známých osobností. Kromě toho byly Théby mezi ostatními řeckými státy spíše nepopulární poté, co se spojily s Peršany v bitvě u Thermopyl.

Xenophon iZdroj fotografie: Uživatel MrPanyGoff / Creative Commons / CC BY SA

Důsledkem bylo, že populární historici a filozofové, jako Platón či Xenofón, byli ve svých spisech spíše zaujati proti Thébám. Svatý oddíl se toho stal obětí, byl vystaven posměchu i kritice svých nedostatků, a jeho úspěchy byly přehlíženy. Navíc se věří, že homofobie v průběhu historie vedla k bagatelizování nebo ignorování činů elitní thébské jednotky.

V Athénách nebyla homosexualita tolik tolerována, jako v Thébách. Athéňané, na rozdíl od Thébanů, jsou mnohem kulturnější a nepodléhají homosexuálním vztahům tak snadno. Xenofón, který byl velmi nakloněný Spartě, věřil, že vojáci Sparty se nezapojovali do fyzických homosexuálních kontaktů a označoval tyto vztahy u Svatého oddílu za projev zbabělosti. Dle historie to u Sparťanů bylo trochu jinak.

Jaký máte názor na Svatý oddíl vy?

Zdroj: Warhistoryonline

Galerie

Další 0 fotografie
Diskuze Vstoupit do diskuze
91 lidí právě čte
Zobrazit další články