Jak Kostnice převezla americké bombardéry? Tvářila se, že je ve Švýcarsku

Během druhé světové války bylo jen několik německých měst ušetřeno bombardování. Patřila mezi ně i Kostnice, a to díky malému triku.

i Zdroj fotografie: Uživatel JoachimKohlerBremen / Creative Commons / CC BY-SA
                   

Nálety byly během 2. světové války běžným jevem. Města po celé Evropě byla vystavena nočnímu bombardování, jehož cílem bylo vyvést obyvatele z míry a přerušit průmyslovou výrobu. Je neuvěřitelné, že jedno německé město zůstalo díky drobnému triku relativně bezpečné před útoky Spojenců.

Město s bohatou minulostí

Kostnice se nachází v jižním Německu, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Leží v podhůří švýcarských Alp, na břehu Bodamského jezera. Jejím nejbližším sousedem je švýcarská obec Kreuzlingen. Hranice mezi Švýcarskem a Německem dokonce prochází přímo centry obou měst. Je tedy velmi složité obě města nejen ze vzduchu od sebe rozlišit.

iZdroj fotografie: Autor neznámý / Creative Commons / Public Domain

První prokázané osídlení na ploše dnešní Kostnice pochází z pozdní doby kamenné. Předpokládá se, že její název vznikl v době Římské říše a více než 1 200 let zde sídlila římskokatolická diecéze. V letech 1414 až 1418 se zde také konal Kostnický koncil, který rozhodl o ukončení velkého schizmatu a odsoudil roku 1415 mistra Jana Husa k smrti.

Oficiálně se Kostnice stala součástí Německého císařství v roce 1871 během sjednocování země. Po skončení 1. světové války existovala v rámci Bádenské republiky, která byla součástí Výmarské republiky.

Bombardování za 2. světové války

Nálety, známé také jako strategické bombardování, zažilo během 2. světové války mnoho měst v Evropě. Byly zaměřeny na klíčová místa, včetně hustě obydlených měst, dopravních uzlů a výrobních továren, a jejich cílem bylo ochromit síly protivníka. Tyto letecké útoky se obvykle odehrávaly v noci a byly spojeny se značným nasazením leteckých sil, aby se zajistilo co největší poškození.

Hlavním cílem bylo co nejvíce narušit civilní život nepřítele, a především jeho průmyslovou výrobu. V tom bylo bombardování poměrně účinné a s postupující válkou se nálety nad Německem objevovaly stále častěji.

iZdroj fotografie: Public Domain

Nacistická Luftwaffe se zaměřovala především na cíle ve Velké Británii, kde se její obětí stal Londýn a přístavní města. Spojenci způsobili mnohem větší škody v Německu, kde jejich nálety zdecimovaly například Hamburk a Drážďany. To bylo způsobeno tím, že jejich letadla byla schopna nést více bomb a bylo jich mnohem více než jejich protivníků z Luftwaffe.

Kostnice odmítá zatemnění

Jedním ze způsobů, jak se města chránila před nálety, bylo zavedení nočního zatemnění. Obyvatelé nesměli ve svých domovech zapínat světlo či zapalovat svíčky a dostali pokyn zakrýt okna neprodyšnými záclonami nebo je zatřít černou barvou. Pouliční osvětlení bylo zhasnuto a vozidla nesměla používat světlomety.

Smyslem bylo ztížit průzkumným letadlům nalezení a označení cílů. To mělo také zmást bombardovací svazy. Tím se zvýšila pravděpodobnost, že životně důležité služby a zařízení budou bombardování ušetřeny, a zajistila se bezpečnost civilistů.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Všemi mastmi mazaní kostničtí však šli jinou cestou. Zatímco většina německých měst pro jistotu přes noc vypínala dodávky energie domácnostem a pouliční osvětlení, Kostnice tak neučinila. Místo toho se rozhodla nechat svá světla rozsvícená naplno. Plán to byl jednoduchý: Kostnice měla splynout s Kreuzlingenem. Tam mohli nechat rozsvíceno díky neutralitě země.

Vychytralí kostničtí doufali, že když budou svítit, spojenci si budou myslet, že jsou součástí Švýcarska. Plán vyšel. Američtí piloti létající nad hlavami kostnických předpokládali, že se dívají dolů na švýcarské město, a proto neshazovali bomby. Kostnice tak zůstala jedním z mála německých měst, které si zachovalo velkou část své původní architektury, což jí umožnilo v poválečných letech rozvinout prosperující turistický ruch.

Klidné místo pro vedení války

Při pohledu zpět si by si však Spojenci pravděpodobně přáli, aby se touto taktikou nenechali oklamat. Kostnice hrála velmi aktivní a důležitou roli v německém válečném úsilí. Ve městě se vyráběly součástky pro nacistický arzenál, které byly použity ve zbraních bojujících proti Spojencům.

V Kostnici se vyráběly součásti radarů pro německé ponorky a pěchotních zbraní. Společnost Schwarzwald Flugzeugbau GmbH vyvíjela v závodě ve městě letecká torpéda, zatímco výrobce letadel Dornier sem po bombardování Friedrichshafenu přesunul část své výroby.

iZdroj fotografie: Pixabay

Stejně tak se kostničtí nacisté aktivně podíleli na deportaci Židů z Německa. V říjnu 1940 byli poslední kostničtí židovští obyvatelé posláni do internačního tábora Gurs v jihozápadní Francii. Předpokládá se, že ti, kteří v srpnu 1943 ještě žili, zemřeli v Osvětimi nebo Sobiboru.

Zdroj: WarHistory

Diskuze Vstoupit do diskuze
59 lidí právě čte
Zobrazit další články