4 váleční vůdci, jejichž kariéra skončila katastrofou. Zapomenuti mohou skončit i ti nejlepší

Tak, jako se někteří vojevůdci zapsali svými obdivuhodnými činy do Síně slávy, jiní to díky své neschopnosti či nešťastným okolnostem zvládli pouze do síně válečné hanby.

i Zdroj fotografie: Autor neznámý / Public Domain
                   

Na bojišti byli možná skvělými veliteli a na svém kontě měli více vyhraných bitev než prohraných, přesto však jejich jména na zdech Síně slávy budeme hledat jen marně. Válka je totiž pouze prodlouženou rukou politiky a nezáleží na tom, jak oddaní nebo úspěšní vojevůdci jsou. Hitler nebo Saddám Husajn, lidstvo již zažilo přehršle vojenských vůdců, kteří promarnili krev svého lidu ve zbytečných konfliktech. Pojďme se společně podívat na několik z nich, jejichž kariéra možná začala slibně, ale skončila katastrofou.  

4. Hannibal

Nejproslulejší voják v období kartaginské zlaté éry. Po vpádu na Apeninský poloostrov se jeho armádě podařilo rozdrtit několik římských vojsk. Obsadil druhé největší italské město, Capua, spolu s většinou jižní Itálie. Oblehl Řím. Jeho přechod přes Alpy se slony je legendární, byť většina z nich uhynula. Řadí se k největším legendám a zároveň také k největším selháním ve válečné historii. Když se dnes podíváme na světovou mapu, Kartágo na ní budeme hledat jen těžko.

iZdroj fotografie: User Liftarn / Creative Commons / CC BY

I přesto, že Hannibal vyhrál většinu z velkých střetů s Římany, chyběl mu plán, jak celý konflikt završit. A bez plánu se válka vyhrává těžko. Nakonec tak byl poražen, jeho lid povražděn či odveden do otroctví a Kartágo srovnáno se zemí. Hannibal byl nucen odejít do vyhnanství a později, ze strachu, že padne do zajetí Římanů, spáchal sebevraždu.

3. První markýz Cornwallis

Klíčový velitel námořní pěchoty britských ozbrojených sil v bojích americké války za nezávislost. A také konec nadějí Velké Británie na udržení amerických kolonií. Markýz Cornwallis se zvládl zařadit mezi nejméně úspěšné vojenské velitele v historii. V bitvě u Yorktownu utrpěl zásadní porážku, když po urputné obraně kapituloval před dvakrát silnějším protivníkem. Předcházející námořní bitva, ve které Britové prohráli, byl jedinou vážnější porážkou Royal Navy v 18. století, ale následky byly nedozírné.

Zveřejnil(a) 40/29 News — Fort Smith & Fayetteville, Arkansas dne Středa 19. října 2016

Celý konflikt trval pouze osm dní. Po osmi dnech totiž generál kapituloval a vzdal se celé své armády. A co je na tom nejhorší? Jeho armáda tvořila třetinu veškerých britských sil v Americe. Britové tak i díky této historii měnící události přišli o možná nejcennější drahokam královské koruny. Cornwallisova kariéra však úspěšně pokračovala, stal se mj. guvernérem Indie.

2. Le Petit Corporal

Napoleon Bonaparte, legenda Velké francouzské revoluce. V pouhých 24 letech se stal generálem, po třicítce již stál na vrcholu své moci a postupně ovládl většinu západní Evropy. Rychlý vzestup však následoval také rychlý pád. Mladý Korsičan představuje vzor schopného a cílevědomého vojevůdce, je však třeba myslet na to, že sice dokázal svůj národ dovést na vrchol, ovšem za cenu obrovských obětí na lidských životech.  Napoleon projevoval k lidem nesmírnou lhostejnost, jen během napoleonských válek přišlo o život přes milion francouzských občanů.

Zveřejnil(a) HISTORY dne Neděle 12. dubna 2015

Nemluvě o tom, že jeho ruské tažení skončilo jako naprostá katastrofa. Nedostatek zásob a mrazy přinutili Napoleona opustit ruská území, kam se nechal vtáhnout ve vlastní víře, že jeho armáda je dostatečně silná a vybavená. Narazil však velmi tvrdě, nedostatek zásob a přicházející ukrutné mrazy jej donutily k ústupu. Z 680 000 mužů, jež Napoleon postupně zapojil do ruského tažení, se jich do svých vlastí vrátilo pouze 93 000. Ve finále znamenalo tažení počátek Napoleonova konce, který završil osamělou smrtí na ostrově Svaté Heleny

1. Napoleon Západu

Tak si říkal mexický politický vůdce, generál, státník a jedenáctkrát zvolený prezident Mexické republiky Antonio López de Santa Anna. Během 19. století významně ovlivnil španělskou a mexickou politiku. Začínal jako kadet španělské armády v Mexiku, o několik let později však přešel na stranu mexických rebelů. Účastnil se mnoha vojenských povstání a převratů, které byly pro Mexiko v té době typické.

iZdroj fotografie: Wally Gobetz / Creative Commons / CC BY-NC-ND

Po masakru v Almu a povraždění zajatců v Goliadu byl zajat skupinou texaských vojáků a v zajetí podepsal uznání Texaské republiky jako samostatného státu. Po návratu do Mexika však byl tento dokument smeten ze stolu. O dva roky později utrpěl další porážku a během konfliktu s Francií přišel o nohu. Pro jeho nohu byl uspořádán státní pohřeb.

V čele mexických sil se také zúčastnil Mexicko-americké války, kde nejen, že opět neuspěl, ale ještě ke všemu byl obrovsky ponížen, když Santa Annu přepadly americké jednotky a ukradly mu jeho protézu, kterou pak vystavovaly jako válečnou trofej. Jeho kariéru doprovázela korupce a dožil v americkém exilu.

Jaké hodnoty by podle Vás měl mít správný velitel?

Zdroj: Heritage

Diskuze Vstoupit do diskuze
141 lidí právě čte
Autor článku

Linda Niesnerová

Zobrazit další články