Pohled do nitra arabského vojáka aneb proč Arabové nejsou schopni vyhrávat války

Arabská armáda je početná a silná, ale přesto nedokáže uspět ve válkách. Proč tomu tak je a proč arabské vojsko nedokáže uspět? Americký plukovník o tom napsal článek.

i Zdroj fotografie: Unsplash.com
                   

V prosinci roku 1999 napsal americký armádní plukovník Norvell B. De Atkine článek o tom, proč arabské armádní vojsko není schopné vyhrávat války. Tento článek se značně opíral jak o války v minulosti, tak o ty, které jsou vedeny v současné době. Plukovník De Atkine při psaní využil rovněž své vlastní zkušenosti z výcviku arabských vojáků v 90. letech. 

Armáda a kultura 

Mezi hlavní důvody neúspěchu arabských vojsk patří jejich kultura. Začlenění kultury jako takové, je totiž ve válce velice podstatným krokem. Každý vojenský generál či velitel musí při plánování války brát v potaz jak kulturní složky potenciálního nepřítele, tak i kulturní meze a možná znevýhodnění svého vlasti. Ve válce nelze počítat s tím, že stejné hodnoty jako jejich vojsko, má i vojsko opačné strany. 

iZdroj fotografie: Unsplash.com

Arabské vojsko má proto větší míru úspěšnosti v povstaleckých, nebo politických válkách. Tam sice proti sobě bojují dvě rozdílné strany, váže je však stejný kulturní základ. Podle odborníků stály za vojenské neúspěchy arabských vojsk právě jejich rysy, které se tak odráželi v nedostatečné flexibilitě, manipulaci s informacemi, centralizaci, odrazování nižších důstojníků od vůdčích pozic atd.

Vzdělání a získávání informací 

Dalším důvodem snížené úspěšnosti arabských vojsk je také způsob jejich přemýšlení a tím i vzdělávání. To největší vzdělání se nejčastěji dostává především k osobám s nejvyšším postavením, často i za cenu drobných podvodů. Je tím myšleno to, že i když by třeba nižší generál měl více bodů v testování než jeho nadřízený, bude svůj skutečný výsledek tajit, aby tak nepotupil výše postaveného. To platí i opačně. 

iZdroj fotografie: Unsplash.com

Podobný princip platí i u sdílení informací. Kupříkladu pokud je ve vojsku pouze jeden člen, který ovládá nějakou zvláštní a prospěšnou dovednost, uvědomuje si tak svou vzrůstající hodnotu. Místo toho, aby tuto dovednost rozšířil mezi ostatní, čímž by se lépe vedlo celému vojsku, ponechává si cenné informace pouze pro sebe v domnění svého vlastního růstu. 

Odrazování důstojníků 

Odrazování mladých důstojníků bývá častým a zásadním důvodem neúspěchu. Mladí důstojníci jsou vyškoleni a vycvičeni stejnou měrou, jako ti starší. Chybou přemýšlení arabských vojsk však je to, že jakmile jsou již generální pozice obsazeny, těžko se toto obsazení může měnit. Důsledkem toho jsou mladí důstojníci často odrazování. 

Diskuze Vstoupit do diskuze
55 lidí právě čte
Zobrazit další články