Jak skončila německá okupace Francie? Po 4 letech se země opět mohla svobodně nadechnout

Značná část Francie byla okupována nacistickým Německem po čtyři roky. Období změnilo životy všem obyvatelům země, včetně těch, kteří žili ve Vichystické Francii.

Okupace Paříže 1940 i Zdroj fotografie: Autor neznámý / Creative Commons / CC BY SA
i Zdroj fotografie: Autor neznámý / Public Domain
i Zdroj fotografie: Canadian Official photographer / Public Domain
i Zdroj fotografie: Émile Beck / Public Domain
Další 0 fotografie
                   

Na základě spojenecké smlouvy s Polskem vyhlásila Francie nacistickému Německu válku 3. září roku 1939. Po takzvané Podivné válce došlo k realizaci Blitzkriegu v červnu 1940 ze strany nacistického Německa a země galského kohouta záhy kapitulovala, byť její armáda měla silnější řadu parametrů než ta německá. Došlo k rozdělení na kolaborující Vichistickou Francii a okupovanou část s hlavním městem Paříž. V červnu 1944 proběhlo spojenecké vylodění v Normandii a Francie byla během několika měsíců osvobozena.

Němci si Francii podmanili snadno

Němci obešli mohutně opevněnou Maginotovu linii přes Belgii, díky skvělé taktice a vynikajícímu velitelskému sboru relativně snadno rozdrtili francouzskou armádu, která Wermacht v řadě parametrů převyšovala. Například tankové vojsko bylo technologicky a početně lepší než německé. Záhy padla vláda a moc převzal maršál Phillip Pétain, hrdina 1. světové války. Kapitulaci podepsal 22. června 1940 ve stejném vagónu, v jakém Němci podepsali svou kapitulaci po Velké válce.

Okupovaná Francie iZdroj fotografie: Autor neznámý / Public Domain

Vichistická Francie se stala loutkovým státem, v jehož čele stál kolaborující Pétain. Mimo jiné velmi ochotně vydávala Němcům své židovské obyvatele. Paříž byla sice v průběhu bojů vyhlášena otevřeným městem (signál, že nebude podnikat žádné válené akce), přesto byla bombardována Luftwaffe. Po kapitulaci přišlo hlavní město Francie až o dvě třetiny obyvatel, kdy značná část vládních úředníků i obchodníků odešla do Vichy.

Velmi záhy byl zaveden ve Francii přídělový systém, který znamenal prudký rozvoj černého trhu. Obyvatelstvo obecně strádalo podobně jako ostatní západoevropské země, protože značná část zemědělské produkce odcházela na východní frontu. I ve Francii se záhy rozvinul rozsáhlý odboj proti nacistům, ale zároveň nemalá část obyvatelstva s Němci kolaborovala. Postupně stále významnější roli v zahraničí hrála de Gaulleova armáda Svobodných Francouzů.

Den – D, začátek konce okupace

Pod dnem D si představíme vylodění v Normandii, které se odehrálo 6. června 1944 a bylo součástí operace Overlord. Při útoku na pláže v Normandii byla německá reakce pomalá. Ačkoliv spojenci utrpěli významné ztráty, vylodění bylo úspěšné a znamenalo počátek konce nacistické nadvlády ve Francii. Spojencům se podařilo Němce zmást a ti i v průběhu vylodění stále čekali úder jižněji. Jednalo se zřejmě o největší obojživelnou operaci historie, které může konkurovat pouze vylodění Američanů na filipínském ostrově Leyte.

Vylodění v Normandii iZdroj fotografie: Canadian Official photographer / Public Domain

Vylodění se odehrálo na plážích Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword, kdy především Omaha beach je synonymem velmi krvavých bojů. Spojenci si záhy vytvořili několik předmostí, přesto byl postup zpočátku velmi pomalý, kdy i dnešní američtí autoři (např. velmi uznávaný J. L. Gaddis) přiznávají, že v některých oblastech se jednotky nechtěly zvednout do útoku proti německým obranným liniím. Přesto pomalu postup nabral na síle a s výjimkou operace Market Garden a bitvy v Ardenách, intenzivně zatlačoval Wermacht do vnitrozemí a postupně osvobozoval francouzské území.

Francie se opět mohla svobodně nadechnout

23. srpna roku 1944 postupovala 2. obrněná divize směrem k Paříži ze severu, zatímco 4. americká divize postupovala z jihu. Mezitím, co se blížili k Paříži, německá armáda, kterou vedl generál Dietrich von Choltitz, pokládala výbušninu za výbušninou k orientačním bodům a pod vybrané mosty a cesty, na rozkaz samotného Adolfa Hitlera.

Osvobození Francie iZdroj fotografie: Émile Beck / Public Domain

Rozkaz Hitlera byl spálit Paříž do základů a vymazat ji z map, von Choltitz však rozkaz po čase začal ignorovat, protože nechtěl zničit takzvané „Město světla“. Následující den se 2. americká divize dostala do dělostřelecké palby a přestože utrpěla velké ztráty, podařilo se ji překročit Seinu a dostat se na předměstí Paříže.

Německý odpor slábnul, většina vojáků se vzdala a ti, kteří se vzdát nechtěli, byli poraženi, protože měli příliš málo sil na to, aby odolali spojeneckému tlaku. Po rozednění druhého dne 25. srpna se 2. obrněná divize snažila vyčistit západní polovinu města, zatímco 4. americká divize obsadila východ. Von Choltitz byl zatčen a ve svém sídle podepsal formální kapitulaci, čímž Paříž předal de Gaulleovi a jeho prozatímní vládě. Francie byla téměř osvobozena.

Jak podle vás slavili Francouzi konec okupace?

Zdroj: Warhistoryonline, Wikipedia, Wikipedia

Galerie

Další 0 fotografie
Diskuze Vstoupit do diskuze
113 lidí právě čte
Zobrazit další články