Arabské miniponorky pro speciální operace, důkaz o určité vyspělosti arabského zbrojního průmyslu

Oblast Perského zálivu je jedno z vojensky nejexponovanějších míst na planetě. Okolní státy se snaží poučit z konfliktů a zesílit své vojenské schopnosti.

i Zdroj fotografie: Emirates Marine / Public Domain
                   

V rámci zbrojních veletrhů IDEX ve Spojených arabských emirátech mohou návštěvníci zhlédnout mnoho zajímavého. Pro suchozemce z České republiky patřily k nejzajímavějším produktům tamního obranného průmyslu miniponorky pro speciální operace, které jsou nedílnou součástí moderního válečného námořnictva, včetně arabských zemí.

Arabský záliv poskytuje vhodné podmínky

Vody Perského zálivu, nazývaného v některých zemích Arabský, jsou mimořádné vhodné pro operace bojových plavců. Hlavní faktory jsou malá hloubka, silný lodní provoz v oblasti znesnadňující odhalení a teplá voda. Dále tankery, další dopravní lodě a také těžní zařízení ropy v příbřežním šelfu jako cíle. Bojoví plavci a miniponorky byli nasazeni za války mezi Irákem a Iránem a následně za první i druhé války v Perském zálivu.

Příslušníci amerických SEALS a britských SBS provedli řadu akcí zaměřených na průzkum prostorů vylodění, likvidaci plovoucích min, ničení prostředků iráckého loďstva a postavení irácké armády na ropných plošinách. Přitom spolupracovali s bojovými plavci například z Kuvajtu. Několik akcí naopak zmařila ropa vypuštěná z ropných terminálů do moře.

Příslušníci SEALS se poté podíleli na průzkumu zamořené oblasti a přípravě bombardování, jež nebezpečně narůstající ekologickou katastrofu zastavilo. Výsledkem uvedených úspěšných operací byl zájem řady arabských států v regionu o miniponorky. Rostoucí snaha o vyzbrojování vlastními silami vede k řadě technologicky zajímavých konstrukcí těchto plavidel.

Miniponorky firmy Emirates Marine

Vývoj moderních typů miniponorek určených pro speciální operace realizuje ve Spojených arabských emirátech státní firma Emirates Marine Technology. Vývoj zahrnuje rovněž různé typy dýchacích přístrojů, speciální výstroj, speciální přístroje pro navigaci, lokalizaci cílů a další činnosti pod vodou. Výrobce spolupracuje s evropskými (především italskými a francouzskými) výrobci obdobných systémů a výstroje.

Ponorka kategorie SDV (Swimmer Delivery Vehicle) FSW-5 Barracuda, známá jako Class 5, zavedená do výzbroje byla opakovaně zpřístupněna odborné veřejnosti v rámci veletrhů IDEX. Předcházely jí menší dvoumístné vývojové typy FWS 1, 2, 3, 4. Ponorka Class 5 patří do skupiny takzvaných mokrých ponorek, u nichž je prostor pro posádku vybavenou dýchacími přístroji zaplaven. Trup vyrobený z nekorodujícího materiálu má kruhový průřez.

Posádka sedí ve dvou samostatných kabinách za sebou ve střední částí ponorky. Vpředu velitel řídící ponorku pomocí kniplu a pedálů jako letadlo, vzadu navigátor. Kabiny lze uzavřít posuvným průhledným krytem. Sedačky mají stavitelnou výšku, takže při plavbě na hladině nebo při malé rychlosti pod vodou mohou hlavy posádky vyčnívat nad trup.

Mokré provedení zjednodušuje konstrukci plavidla a uzavírání kabin zlepšuje hydrodynamické vlastnosti při plavbě pod vodou. Pohon lodního šroubu tvarovaného z hlediska minimální emise šumů a umístěného v kruhovém prstenci, který lze označit za krátký tunel, zabezpečuje přes převodovku elektromotor o výkonu 8 kW poháněný sadou niklkadmiových akumulátorů. Na přání zákazníka lze ponorku vybavit stříbrozinkovými akumulátory.

Ty jsou podle dostupných informačních materiálů umístěny v protáhlých kontejnerech po stranách dolní části trupu. U podobných ponorek jiných výrobců bývají obvykle uloženy v přední a zadní části trupu. Údajně mají životnost více než 2 000 nabíjecích cyklů. Kontejnery lze rovněž použít k transportu min a náloží. Ponorka je bojeschopná v rámci jejich kapacity umožňující 10 hodin plavby a poté musí být v přístavu provedeno dobití.

Doklad schopností techniků SAE

Ponořování je zabezpečeno pomocí balastních nádrží o celkovém objemu 700 l. Vynoření zajišťuje stlačený vzduch vezený v láhvích v trupu a elektrické čerpadlo umožňující plné vynoření. Ponořování a vynořování dynamicky při plavbě napomáhají rovněž hloubková kormidla na zádi. Ke změně sklonu slouží přečerpávání nebo napouštění a vyčerpávání vody v příďové a záďové balastní nádrži.

Hlavní zásoby stlačeného vzduchu pro potřeby posádky, přesněji vzduchové směsi kyslíku a dusíku v poměru 60 : 40 nebo 50 : 50 umožňující posádce dýchání po dobu více než šest hodin, se nalézají před kabinou velitele ve dvou nádržích o celkovém objemu 27 l a při tlaku 200 barů. Posádka na ně při plavbě pod hladinou napojuje dýchací systém svých skafandrů.

Pro samostatnou činnost mimo ponorku a pro případ poruchy integrálního systému pro zabezpečení dodávky dýchací směsi jsou oba členové posádky vybavení dýchacím přístrojem s uzavřeným okruhem. V přídi je instalován sonar, který pod vodou zajišťuje vidění vpřed a obrazovka s jeho údaji se nalézá na palubní desce navigátora. Další výstroj tvoří autopilot, elektronický kompas, hloubkoměr, navigační systém vybavený přístrojem satelitní navigace GPS promítající pozici na elektronickou mapu na obrazovce navigátora a vysílačka.

Ponorka je poměrně prostorná a před i za stanovištěm posádky jsou rozměrné snímatelné kryty transportních prostorů. Rovněž příď lze demontovat, ovšem její součástí jsou navigační přístroje. Do příslušenství patří dále vodotěsná svítilna, manipulační vozík, přívěs, na němž lze ponorku převážet za nákladním automobilem, ochranný povlak, pár suchých a pár mokrých skafandrů a dva dýchací přístroje. Ponorky jsou mimo nasazení uloženy na suchu na manipulačních vozících v doku a napojeny na elektrické konzervátory.

Před nasazením je provedeno doplnění stlačeného vzduchu a dýchacích směsí. Poté následuje přesun na výtah v bazénu dislokovaném v doku a z toho ponorka pod vodou vyplouvá. Rovněž je možná přeprava na lodi a spouštění do vody pomocí člunových jeřábů. Ponorky Class 5 představují moderní průzkumný a diverzní prostředek pro speciální operace v rámci operací obojživelného typu. Jsou zároveň dokladem schopnosti specialistů ze Spojených arabských emirátů využívat moderní technologie a vyrábět moderní vojenskou techniku.

Ponorky firmy Palm Submarines

Firma Palm Submarines přišla se dvěma speciálními miniponorkami. Zajímavé je, že tato firma prezentuje vlastně civilní iniciativu, reprezentovanou Sultanem Ahmadem Bin Sulayem, šéfem společnosti Dubais Ports, Customs and Free Zone Corporation. Nejmenší ponorkou je Stingray. Jedná se o futuristicky tvarovaný jednomístný typ připomínající rejnoka. Úkolem je hlídkování v přístavech a při pobřeží, vyhledávání pašeráků, lodí narkomafie, teroristů apod. V případě, že je napadena, ukryje se miniponorka pod hladinu a podá informace přátelským plavidlům.

Směr plavby určuje elektromotor upevněný otočně na konci úzkého kormidla na zádi. Regulaci hloubky ponoru zajišťují lodní šrouby ve svislých tunelech procházejících bočními stabilizačními plochami. Trup skloněný při plavbě šikmo vpřed umožňuje ponoření také pouhým zvýšením rychlosti. Další zajímavostí konstrukce je přístrojová deska umístěná před průhlednou kupolí kryjící prostor pro osádku. Firma předpokládá rovněž prodej privátním zájemcům.

iZdroj fotografie: PALM / Public Domain
Intruder jako model

Větší typ SDV 2 (Swimmer Delivery Vehicle) je dvoumístný. Úkolem je průzkum nepřátelského pobřeží a diverzní akce. Jedná se opět o mokrou ponorku. Ponorka svojí koncepcí silně připomíná gumový člun. Pro rychlou plavbu po hladině je vybavena silným přívěsným motorem. Pro plavbu pod hladinou používá motory stejného typu jako Stingray. Ponor zajišťuje napouštění vody do balastních nádrží a vynořování stlačený vzduch přepravovaný v lahvích. Řízení umožňuje natáčení závěsů lodních šroubů pomocí hydraulických pístů.

Největší varianta SDV2 je údajně schopna přepravit až osm potápěčů. Pouze ve formě modelu byl představen největší typ Intruder. Při rychlé plavbě na hladině připomíná spíše luxusní jachtu. Údajně se však dokáže ponořit v průběhu jedné minuty. Toto plavidlo určené k průzkumným a invazním úkolům může přepravovat šest členů osádky a deset desantů.

Hlavní takticko-technická data Class 5

Prázdná hmotnost 3,5 t

Bojový výtlak 8,0 t

Délka 9,1 m

Průměr trupu 1,15 m

Výkon motoru 8 kW

Rychlosti 5 vpřed, 5 vzad

Počet akumulátorů 100 v 66 blocích

Rychlost maximální 12 km/h

cestovní 10 km/h

Operační ponor 30 m

Maximální ponor 50 m

Zdroj: Autorský komentář MVK, Sutton, H.: Special forces subs, 2nd Edition

Jak vysoká je konkurenceschopnost arabských miniponorek?

Diskuze Vstoupit do diskuze
108 lidí právě čte
Autor článku

Jindřich Svěcený

Mým hlavním zájmem jsou zbraně a nová technika, pravidelně ale sleduji i vojensko-politické vztahy. Jakožto staršímu ročníku je mi blízká technika Východního bloku, kterou rád srovnávám s tou Západní. Spíše než za odborníka se považuji za nadšeného amatéra, který chce sdílet názory s ostatními.

Zobrazit další články