Armádní cvičení v Doupovských horách. Účastnili se ho logistici vyčlenění pro alianční síly NATO

Vojáci vybraní pro alianční Síly rychlé reakce NRF si projdou čtrnáctidenním polním výcvikem, který je dostatečně připraví na případnou akci.

i Zdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR
                   

V Doupovských horách se uskutečnilo Armádní cvičení, které bylo určené pro více než sedmdesát vojáků z pardubického 141. zásobovacího praporu. Ti byli vyčleněni do aliančních Sil rychlé reakce NFR (NATO Response Force) pro roky 2022 až 2024. Cvičení obsahuje čtrnáctidenní komplexní polní výcvik, který se odehraje přímo v Doupovských horách, ve vojenském  újezdu Hradiště.

Kapitán Igor Hásek přiblížil podrobnosti o výcviku

Podle velitele uskupení kapitána Igora Háska se úkolové uskupení NRF momentálně připravuje a vojáci nyní prochází pravidelným výcvikem. Kromě běžného výcviku je nutné, aby vojáci splnili i kurz přežití v tísni nazývaný S.E.R.E. úrovně B. Dvoutýdenní příprava zahrnuje jak střeleckou, chemickou, topografickou, spojovací a ženijní, tak zdravotnickou přípravu.

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR

Vojáci musí bezpodmínečně zvládnout kurz přežití v tísni

Vojáci, kteří jsou zařazeni do jednotek aliančních sil NRF musí splňovat mimo jiné jednu základní podmínku. Tou je úspěšné absolvování kurzu S.E.R.E. úrovně B.  Tato zkratka vyjadřuje anglická slova Survival (přežití), Evasion (únik), Resistance (odolnost) a v poslední řadě Extraction, což znamená vyzvednutí. Tento kurz je zvláštní v tom, že není určen pro skupinu vojáků, ale pouze pro jednotlivce.

Oproti běžným kurzům je tento rozdílný

V běžném vojenském kurzu jsou vojáci rozděleni do skupin minimálně po dvou, ve kterých společně řeší problémy. Tento kurz má však jednotlivce připravit na situaci, kdy bude z nějakého důvodu odloučen od zbytku, a musí si poradit s vlastní silou a hlavou.

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR

NRF zahrnuje všechny vojenské sektory

Síly rychlé reakce NATO se skládají z pozemního, námořního i leteckého sektoru. Jedná se o speciální alianční mnohonárodní jednotky, které jsou v pohotovosti a schopné zasáhnout prakticky kdekoliv a kdykoliv. Celá řada jednotlivých států pravidelně přispívá do jednotek NRF, včetně České republiky.

Zdroj: MOČR

Diskuze Vstoupit do diskuze
88 lidí právě čte
Zobrazit další články