Česká armáda výrazně posílí, dělostřelecký systém CAESAR II přináší řadu pozitiv

i Zdroj fotografie: Nexter
                   

Ministerstvo obrany se rozhodlo přezbrojit dělostřelecký pluk v Jincích dělostřeleckými systémy CAESAR 8×8 (CAmion Equipé d´un Systéme d´ARtillerie). Zkratkou tvořený název lze do češtiny přeložit jako „Dělostřelecký systém vezený na nákladním automobilu,“ zjednodušeně „vezené dělo.“ Toto samohybné dělo slouží v armádách Dánska, Francie, Indonésie, Libanonu, Maroka, Saúdské Arábie a Thajska. Bojové nasazení bylo realizováno v Afghánistánu, Iráku, Jemenu a Mali.

S novým podvozkem přichází větší výkon

Prototypové verze byly lafetovány na vozidlech Mercedes Unimog 6×6, nebo Panhard 6×6. Dosud vyrobená sériová samohybná děla využívají podvozek Renault 6×6. Modernizovaný systém CAESAR 8×8 s podvozkem Tatra je proto v některých médiích označován rovněž jako CAESAR II. Volbu jak úředníků ministerstva obrany, tak velení 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, akceptuje i konkurence, čímž se kritika výběrového řízení stala nepodstatnou.

iZdroj fotografie: Nexter
CAESAR francouzské armády v Afghánistánu, základní verze s podvozkem Renault

Jedná se o koncepci kolového vezeného samohybného děla s pancéřovou kabinou pro obsluhu. Nabíjení je kombinované manuální s hydraulickým nabijákem a doražečem. Diskutovanou otázkou se stala ochrana obsluhy při střelbě. Zde je třeba uvést, že CAESAR II není systém pro nasazení v první linii, nebo ve městě obsazeném protivníkem. Vzhledem k dostřelu přesahujícímu 42-50 km podle použité munice, výšky nad mořem a vlivu větru, může působit za první linií, případně v týlu.

K tomu je třeba dodat, že ani samohybná děla tankového typu s pancéřovanými věžemi nejsou určena k boji s obrněnou technikou a pěchotou nepřítele na distanční vzdálenost a přímou palbou. Pancéřování obvykle chrání obsluhu před municí ručních zbraní a střepinami různých granátů a hlavic. Samohybná děla tankového typu jsou navíc rozměrná, mají velké věže a představují lákavý cíl.

Chytrý systém myslí na bezpečnost posádky

Vždy záleží na prioritách velení konkrétní armády a politickém zadání z hlediska jejích hlavních úkolů. CAESAR je zároveň zbraňový systém střední hmotnostní kategorie určený k plnění širokého spektra úkolů. Z hlediska ohrožení obsluhy se předpokládá minimální čas mezi zahájením palby, vystřelením několika salv baterií a odjezdem. CAESAR by měl opustit palpost po střelbě dříve, než protivník zahájí takzvanou protibaterijní činnost.

Tato taktika se v případě mobilní bojové činnosti standardně používá už od doby druhé světové války. Naopak v případě nepohyblivé obrany lze předpokládat vybudování okopu, případně krytu pro vozidlo a samostatných pro obsluhu i munici. Převážnou většinu času bojového nasazení budou tvořit přesuny, kdy se obsluha nachází v pancéřové kabině, případně čekání v úkrytech, kdy lze rovněž využívat kabinu.

iZdroj fotografie: Nexter
CAESAR II při pohledu zezadu na zbraňovou nástavbu

Pozitiva systému CAESAR lze rozdělit do dvou skupin, a to výrobně ekonomické a taktické. Z ekonomického hlediska se jedná především o fakt, že dodavatelem podvozku pro systém je společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), součást Holdingu CSG. Vzhledem k tomu, že Holding bude dodávat pro CAESAR rovněž pancéřové kabiny, zvýší se český podíl na hodnotě produktu na více, než 50 %.

Dále má být součástí dodávky munice, produkt Holdingu CSG. Český podíl na dodávce dělostřeleckých systémů CAESAR tedy bude ve srovnání s jinými výběrovými řízeními pro AČR výrazně nadprůměrný. Aktuálně se řeší právě otázka, kdo bude vyrábět munici z hlediska zájmů české a francouzské strany. K tomu lze dodat, že velitelskými vozidly budou kolová obrněná vozidla TITUS, která se budou vyrábět rovněž ve spolupráci NEXTER a CSG, přičemž česká strana dodává podvozky Tatra.

iZdroj fotografie: Se souhlasem Martina Kollera
CAESAR II na veletrhu Eurosatory, v pozadí vozidlo TITUS

Z taktického hlediska je pozitivem systému CAESAR jednoduchá obsluha, bez složitého systému automatického nabíjení, což snižuje riziko ztráty bojeschopnosti na základě technické poruchy. Dále se ve srovnání se systémy tankového typu jedná o jednodušší servis a opravy děla a lafety, protože jsou dobře přístupné.

Nový podvozek přináší spoustu výhod

Výhodou je rovněž nižší celková hmotnost systému ve srovnání se systémy tankového typu, která ve spojení s podvozkem Tatra zajišťuje vysokou průchodivost v terénu, jež se blíží tankům a lehčím pásovým BVP. Uspořená hmotnost rovněž umožňuje přepravovat větší množství munice. Nižší hmotnost vozidla představuje lepší mobilitu a stabilitu, a to i v terénu a celkově nižší spotřebu pohonných hmot.

Pozitivem je použití beznábojnicové modulární munice pro dělo s těsněným šroubovým závěrem. Tím odpadá otázka zajištění výroby, nebo nákupu nábojek a jejich případné rekalibrace pro opakované použití. Beznábojnicová modulární výmetná náplň je lehčí ve srovnání s klasickou nábojkou, což snižuje námahu obsluhy. Zásadním faktorem je systém velení a řízení palby, kompatibilní v rámci NATO. Dalším pozitivem je strategická mobilita, daná možností transportu letouny C-130 Hercules a A400 Atlas.

iZdroj fotografie: CSG -Lukáš Novotný
Vozidlo TITUS při prezentaci v Praze

Z hlediska zavedení dělostřeleckého systému CAESAR však vyvstává otázka systémové akvizice. Ano, v období 2022-2026 se nakoupí „děla,“ ale to není zdaleka vše. Kde jsou specializovaná muniční vozidla, kde jsou velitelská obrněná vozidla, pravděpodobně TITUS, a kde vyprošťovací a technická vozidla, která by měla mít stejnou průchodivost v terénu a z hlediska ochrany osádek minimálně stejnou balistickou odolnost, jako kabina systémů CAESAR?

K tomu vybavení komunikačními prostředky, rušičkami a dalším materiálem. I nejmodernější zbraňový systém má sníženou účinnost, či bojovou hodnotu, pokud nepůsobí systémově.

Závěrem je třeba připomenout, že v rámci informace vedení Ministerstva obrany byl rovněž uveden předpoklad modernizace zavedených samohybných kanonových houfnic vz. 77 DANA, což je v rámci zavedení systému CAESAR další pozitivum z hlediska jak obranného průmyslu, tak resortu obrany a vycvičených vojáků jak aktivních, tak záloh.

Zdroj: MVK

Diskuze Vstoupit do diskuze
89 lidí právě čte
Zobrazit další články