Plážové tanky BARV, málo známí bojovníci nejen z Normandie. Nasazeny byly i během Suezské krize v roce 1956

Schopnost rychlé opravy poškozené techniky patří mezi klíčové armádní dovednosti, platilo to i za druhé světové války při řadě obojživelných operací.

i Zdroj fotografie: AlfvanBeem / Public Domain
                   

První vyprošťovací tanky, které s označením Salvage tank sloužily zároveň jako opravárenská vozidla, postavila britská armáda již roku 1918. Jednalo se o Mark V zbavené bočních sponsonů s výzbrojí a jejich vybavení navijákem, jeřábem a dílenským nářadím. Vyprošťovací tanky/vozidla ARV (Armoured Recovery Vehicle) používaly ve 2. světové válce armády USA, SSSR, Velké Británie, Německa i Japonska. Kromě konverzí tanků Covenanter, Crusader, Churchill, Grant a Sherman používala britská armáda i vyprošťovací vozidla na kolovém podvozku, například Scamel, Diamond či Ward la France.

REME předělává i tanky

V rámci spojeneckého vylodění v Normandii dne 6. června 1944 a v následujících dnech bylo na plážích z různých důvodů zaplaveno velké množství techniky. K jejímu vyproštění přispěla především takzvaná plážová obrněná vyprošťovací vozidla, zjednodušeně plážové tanky Sherman BARV (Beach Armoured Recovery Vehicle). Důvodem k vývoji tanků BARV byly výsledky zkušebního vylodění britských/kanadských jednotek na plážích Dieppe dne 19. srpna 1942.

iZdroj fotografie: Mohit S / Creative Commons / CC BY
Základem tanků BARV byl tank Sherman M4A2

Zde je třeba dodat, že vývoj všech specializovaných verzí tanků pro vylodění spojeneckých vojsk v okupované Evropě se děl pod dohledem Winstona Churchilla. Tanky BARV však nepatřily, stejně jako některé další atypické konstrukce a úpravy obrněné techniky, mezi slavné Funnies (legrácky) ze 79. tankové divize generála Percy Hobarta. Vývoj realizoval sbor REME (Royal Electrical and Mechanical Engineers) založený 1. října 1942.

Jednalo se o kombinovaný útvar tvořený specializovanými vývojovými a opravárenskými pracovišti ženistů, automobilistů, dělostřelců, muničářů a spojařů. Některá pracoviště REME vyráběla malosériovou specializovanou vojenskou techniku. V Austrálii existovala obdoba s označením RAEME, kde A znamenalo Australian. Tam byl roku 1950 zkonstruován jeden BARV na podvozku tanku M3 Grant a prototyp na podvozku traktoru Caterpillar D8.

BARV byl tankem do vody

Základ konstrukce tvořila svařovaná pancéřová nástavba, přivařená po odstranění věže na pancéřovou korbu tanku M4A2 Sherman. Tato verze byla vybrána proto, že základní pancéřová korba je hranatá, a tudíž se na ni lépe umísťuje hranatá nástavba než na odlévané či kombinované korby některých jiných verzí tanků výrobní řady M4. Nástavba opatřená po obvodu vlnolamem kryla i poklopy řidiče a střelce z předního kulometu.

Namísto toho se objevily po stranách předku pouze dva malé hranaté kryty vybavené vpředu neprůstřelným sklem. Vzhledem k tomu, že zorný úhel řidiče byl minimální, vedl ho povely velitel vozidla z otevřené pětihranné věžičky na stropu nástavby, a to pomocí tankohovorového zařízení. Na stropu věžičky se nalézaly dva poklopy. Ve zkalené vodě řidič neviděl prakticky nic. Součástí výstroje byla rovněž výkonná radiostanice pro spojení s nadřízeným důstojníkem.

Zadní část stropu nástavby zabírala podélná pětihranná nástavba nad motorem opatřená těsněnými kryty, která sloužila k chlazení a odvětrávání motoru především při jízdě na souši a při manipulaci s rozměrnými díly při opravách. Pohon zajišťoval motor General Motors twin diesel o výkonu 410 koní (310 kW) a pětistupňová převodovka s jedním reverzním stupněm. Na pancíři převodovky se nalézalo tlačné zařízení tvořené ocelovými profily osazenými dvěma příčnými trámy.

Ty byly omotány tlustými lany, případně ještě opatřeny lodními nárazníky, aby nedošlo k poškození tlačeného vozidla hranami trámů. Na zádi se nalézalo upevněné tažné zařízení vybavené kladkou. Po stranách vrchu pancéřové korby byly navařeny plošiny tvořené rošty, které sloužily jako pracovní základna nebo k přepravě vojáků zachráněných z vody.

Ti se mohli zachytit lan po stranách vozidla a poté vylézt na plošiny, nouzově i pomocí sklopného žebříku na zádi. Na předku vozidla a stropu nástavby byla přivařena madla, kterých se mohli vojáci držet. Součást krytu levého zadního blatníku tvořila sklopná pracovní plošina. Na předku vozidla vlevo byly navařeny profily, jež sloužily jako schůdky. Vozidlo nemělo žádnou výzbroj s výjimkou ručních zbraní osádky, signální pistole, ručních granátů a dýmovnic.

Bojové nasazení

Vylodění v Normandii se tanky BARV zúčastnily v počtu 52 kusů. Byly většinou soustředěny do plážových skupin Beach Group. Výcvik osádek v Anglii realizovalo nikoli pozemní vojsko, ale Královské válečné námořnictvo Royal Navy. Plážová skupina se skládala z šesti BARV, šesti kolových tahačů Scamel a šesti pásových traktorů Caterpillar D8, které byly rovněž vybaveny nástavbou podobnou tankům BARV. Poslední z vozidel je téměř neznámé.

Hlavní úkoly byly vytahování vozidel uvízlých ve vodě, zatlačování vyloďovacích člunů zpět na vodu a zachraňování vojáků ve vodě. Tanky BARV se mohly bez problémů pohybovat do hloubky 2,5 m. Nicméně v klidné vodě mohly pracovat ještě téměř o půl metru hlouběji. V případě zaplavení poklopu na věžičce bylo možné ho utěsnit a pohybovat se pod vodou s využitím teleskopického obdélníkového komína nasávajícího vzduch.

I v případě jeho zaplavení se BARV mohl krátce pohybovat až do spotřebování kyslíku uvnitř vozidla. Vodu z vnitřku pomáhalo odstranit výkonné čerpadlo a v případě vysazení motoru čerpadlo ruční. Mezi členy osádky se nacházel potápěč, který upevňoval tažné lano k technice pod vodou. Z hlediska pracovní hloubky tanků BARV nelze zapomínat na příliv a odliv, jež mohou mít rozdíl několika metrů. Při odlivu se tak mohl tank dostat i k vozidlům, která byla za přílivu mimo jeho dosah. Dále byly tanky BARV nasazeny při překročení Rýna (1945).

BARV byly nasazeny i za Suezské krize

Několik BARV se objevilo při vylodění britských a francouzských sil v Egyptě v rámci takzvané Suezské krize roku 1956. V té době se pro ně používalo označení Sea Lion (lachtan). Roku 1961 je nahradil obdobně koncipovaný typ na podvozku tanku Centurion, který je známý jako CEBARV, a to v počtu 12 kusů.

Důvodem byl fakt, že Shermany BARV již nestačily na manipulaci s těžšími tanky Centurion a Chieftain. K nasazení CEBARV došlo při vylodění britských sil na Falklandech roku 1982. Nástupci tanků CEBARV se stala vozidla Hippo BRV s nepancéřovanou nástavbou na podvozku německého tanku Leopard1A5, vyvinutá společností BAE Systems roku 2003 s označením FBRV (Future Beach Recovery Vehicle).

Nizozemská armáda používá čtyři tanky kategorie BARV Hippo (Hroch) na podvozku Leopard se jmény Hercules, Goliath, Samson a Titan. Tank Sherman BARV měl pětičlennou osádku, hmotnost 28 tun, pancéřování 12–67 mm, délku 6,19 m, šířku 2,66 m, výšku 2,97 m, světlost 0,46 m a maximální rychlost 47 km/h.

Jak významně přispívají opravárenská vozidla k úspěchům na bojišti?

Zdroj: Military-history, autorský komentář MVK

Diskuze Vstoupit do diskuze
124 lidí právě čte
Autor článku

Jindřich Svěcený

Mým hlavním zájmem jsou zbraně a nová technika, pravidelně ale sleduji i vojensko-politické vztahy. Jakožto staršímu ročníku je mi blízká technika Východního bloku, kterou rád srovnávám s tou Západní. Spíše než za odborníka se považuji za nadšeného amatéra, který chce sdílet názory s ostatními.

Zobrazit další články