Tankové velmoci aneb Top deset zemí, které se pyšní největším množstvím tanků ve svém arzenálu

Mezi deseti zeměmi, které disponují největším počtem tanků na světě, jsou USA jedinými zástupci západních mocností.

i Zdroj fotografie: T-90_Bhisma.jpg / Creative Commons / CC BY
                   

Zjistit počet kusů bojové techniky, kterou vlastní jednotlivé země, není jednoduché. Některé státy sice zveřejňují statistiky, ovšem jiné informace o stavu svého bojového vybavení neuvádějí. Mnoho ze zemí také zahrnuje do celkového počtu techniku ponechanou v záloze, která může, ale také nemusí být déle funkční. Zkrátka, do oblasti sestavovaných žebříčků se vkrádá velká míra odhadů a nejistoty. Protože existuje množství zdrojů, uveďme, že v tomto článku budeme vycházet z údajů, které jsou shromážděné mezinárodně uznávanou stránkou Global Firepower specializující se na světové armády.

1) Rusko

Zemí s vůbec největším počtem tanků na světě je Rusko. Na tomto se jako na faktu shodují všechny sestavované žebříčky. Rusko disponuje počtem 13 000 tanků. O většině z nich se předpokládá, že jsou funkční a zmodernizované. Nejhojněji mají být zastoupeny tanky T-80 a T-72, které samozřejmě prošly modernizací. Rusko dále disponuje bitevním tankem T-14 Armata, který vlastní ale v menším počtu.

iZdroj fotografie: Vitaly V. Kuzmin / Creative Commons / CC BY-SA

2) Severní Korea

S 6 145 tanky se Severní Korea dostává na druhou pozici tohoto žebříčku. Ovšem kdyby došlo ke skutečnému boji, její zastaralé tanky T-54 a T-55 by se nepříteli neubránily. (Hlavními nepřáteli státu se uvažují USA a Jižní Korea. Oba státy patří k těm, které disponují nejmodernějším vojenským vybavením na světě.) Navíc, je dost pravděpodobné, že velká část tanků Severní Koreji nebude provozuschopná.

iZdroj fotografie: Eric Kilby / Creative Commons / CC BY-SA

3) Spojené státy americké

Spojené státy americké, které se umístily s 6 100 tanky na třetím místě v seznamu, jsou jedinou zemí západu, která se do tohoto žebříčku dostala. USA disponuje zejména tanky M1 Abrams v jeho různých variacích. Část tankových sil má země v záloze, jiné jsou v aktivním nasazení. Drtivá většina tanků je již zmodernizována – z tanků třetí generace se tak se správným vybavením stávají tanky čtvrté generace.

iZdroj fotografie: Autor neznámý / Creative Commons / CC BY-SA

4) Indie

Čtvrtou pozici obsadila Indie s celkem 4 730 tanky. Většinu z nich tvoří zmodernizované sovětské a ruské T-72s a T-90s. Velký počet tanků, který země vlastní, můžeme zdůvodnit uvězněním Indie v politických bojích s Pákistánem a Čínou.

iZdroj fotografie: Mike1979 Russia / Creative Commons / CC BY-SA

5) Sýrie

Tanky, které Sýrie vlastní, jsou obtížně spočitatelné. Země je vyčerpaná dlouhou občanskou válkou, a tak se počty celkového množství mohou lišit. Ovšem je jisté, že jich má pořád mnoho. V současné chvíli se na páté místo řadí s 3 740 tanky. Jedná se převážně o starší tanky T-55, T-62 a T-72 sovětské výroby, které lze snadno paralyzovat, pokud zůstanou nemodernizované.

iZdroj fotografie: Srđan Popović / Creative Commons / CC BY

6) Egypt

Egypt si udržuje až překvapivě silnou tankovou základnu. S počtem 3 735 kusů se dostal na 6 pozici v žebříčku. A co je možná ještě překvapivější, většina tanků je tvořena moderními stroji. Egypt vlastní 500 ruských tanků T-90MS a 1360 amerických M1A1 Abrams.

iZdroj fotografie: mark6mauno / Creative Commons / CC BY

7) Írán

Na sedmé pozici se umístil Írán s počtem 3 709 tanků. Tanky jsou staršího data výroby, protože země modernizuje své vojenské vybavení pouze pomalu. Ačkoliv Íránu již skončilo zbrojní embargo, nemá na nákup nového vybavení pro všechny části armády prostředky. Většinu vojenského vybavení, včetně tanků, získala země před rokem 1979. Možná i proto se pokouší vyrábět tanky vlastní.

iZdroj fotografie: John Hill / Creative Commons / CC BY

8) Čína

Zařadit Čínu až na osmé místo v žebříčku, ve kterém ji předběhla Sýrie nebo Egypt, se zdá až nepatřičné. Ovšem tento seznam je spíše pro zábavu – je to hra s čísly, nevypovídá nic o skutečné síle státu, ani o tom, jak je bojeschopný. V současné chvíli vlastní Čína celkem 3 205 tanků. Jedná se zejména o starší modely, které postupně nahrazuje modernějšími.

iZdroj fotografie: Uživatel Tyg728 / Creative Commons / CC BY

9) Turecko

Turecko si obecně udržuje velkou armádu. Se svými 3 045 tanky se dostalo na devátou pozici v našem žebříčku. Většinu tankových sil země tvoří starší americké tanky M48 a M60 Patton, které jsou z velké části zmodernizované, ovšem také uskladněné. Turecko dále disponuje tanky Leopard II., které jsou pravděpodobně nejschopnější, a také je s největší pravděpodobností použijí v případné bitvě.

iZdroj fotografie: Depositphotos

10) Maroko

S počtem 3 003 tanků se na poslední desáté příčce umístilo Maroko. Země disponuje sice značným množstvím tanků, ale jedná se o vozidla staršího data výroby. Maroko vlastní zejména americké tanky M60 a M48 Patton, dále sovětské T-72s, nebo M1 Abrams.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Zdroj: Hot Cars

Diskuze Vstoupit do diskuze
119 lidí právě čte
Zobrazit další články