Jaký je postoj českého národa k účasti na obraně státu? Ministerstvo obrany zveřejnilo zajímavé výsledky průzkumu veřejného mínění

Ministerstvo obrany provádí vlastní kontinuální průzkum veřejného mínění a využívá také data získaná z jiných resortů. V listopadu tohoto roku byl proveden na základě jeho zadání také průzkum jednou z renomovaných agentur, který byl zaměřen na to, jak jsou občané připraveni k obraně státu.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   
iZdroj obrázku: Pixabay.com
Ne každý má k armádě pozitivní přístup

Cíl průzkumu

Mezi respondenty průzkumu byli obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 15 let. Vzorek byl reprezentativní ať už z pohledu věku, pohlaví, velikosti bydliště, tak i z pohledu nejvyššího dosaženého vzdělání. 

V rámci průzkumu bylo zejména zjišťováno:

  • jaké je povědomí lidí o rozsahu branné povinnosti v České republice
  • jaký je obecně názor lidí na zapojení občanů do obrany státu
  • jaká by byla ochota lidí zapojit se do obrany státu v případě jeho napadení, a
  • jaký je názor lidí na vhodné způsoby přípravy občanů k obraně státu.
iZdroj obrázku: Pixabay.com
Co ukázal průzkum?

Výsledky průzkumu

V rámci průzkumu se například zjišťovalo, nakolik jsou respondenti seznámeni s tím, že branná povinnost se nevztahuje pouze na muže, ale také na ženy, a že rozhodný věk je 18 až 60 let.

Z výsledku vyplývá, že 53 % dotázaných je o těchto skutečnostech informováno, přičemž podstatně více jsou informování muži než ženy. Nejvyšší dosažené vzdělání zde nehrálo žádnou roli.

Jednou z dalších hlavních otázek průzkumu bylo, zda by se i civilní obyvatelstvo mělo vedle profesionální armády podílet na obraně státu v případě jeho napadení.

Zajímavé je, že dokonce až dvě třetiny dotazovaných se vyslovily pro zapojení veřejnosti do obrany státu, přičemž proti bylo jen 6 % respondentů.

Navazující otázka se týkala již ochoty daného dotázaného aktivně se účastnit obrany vojensky napadené země.

51 % dotázaných, z nichž 64 % tvořili muži, vyjádřilo ochotu aktivně bránit stát v případě jeho vojenského napadení.

Pokud jde o systém vzdělávání a další přípravy občanů na obranu země, 7 z 10 obyvatel České republiky se vyslovilo pro systematickou přípravu zajišťovanou státem, jejíž součástí by měl být praktický výcvik, odborná školení, informační kampaně a podobně.

Diskuze Vstoupit do diskuze
132 lidí právě čte
Vlastimil Černínský
Autor článku

Vlastimil Černínský

Armáda je mou vášní už pár dekád, nejvíce mě přitom fascinovala 2. světová válka a její ikonické tanky, ale postupně jsem našel zalíbení i v moderních strojích – hlavně pokud jde o tanky a letadla. I složitá témata se snažím předávat tak, aby jim porozuměla široká veřejnost, obvykle formou vlastních názorů a úvah. Už na vojně jsem si vyzkoušel hezkou řádku zbraní a vozidel, a od té doby v tom pokračuji.

Zobrazit další články