Prezident AOBP Hynek: Obranný a bezpečnostní průmysl šlapal i v době covidu

Ačkoliv celou zemi sužoval covid-19, obranný ani bezpečnostní průmysl ČR ohrožen nebyl. Situaci popsal dlouhodobý prezident RNDr. Jiří Hynek.

i Zdroj fotografie: Se souhlasem RNDr. Jiřího Hynka
                   

Pandemie covid-19 zasáhla celý svět a zamávala také s naprostou většinou průmyslových odvětví. Všemožná opatření samozřejmě poznamenala také práci Asociace a členských firem. Ale nebyli bychom Češi, abychom nedokázali i na špatném najít aspoň špetku dobrého. S potěšením musím konstatovat, že pandemii navzdory fungoval český obranný a bezpečnostní průmysl velmi dobře.

I během pandemie platilo přísloví: „Kdo chce, hledá způsoby a kdo nechce, hledá důvody“. Lamentovat nad tím, co všechno pandemie způsobila, nikomu nepomůže. Krize ukázala, že je nutno rychle a správně reagovat na nepříjemné situace, které v tomto těžkém období nastávaly a které i v budoucnu nastávat budou. Říká se, že vše zlé je pro něco dobré. Pandemie totiž odhalila řadu dlouhodobě neřešených problémů, a díky ní možná některým lidem konečně došlo, že tyto problémy musíme začít řešit.

Především mám na mysli nutnost soustředit se na vlastní schopnosti a na domácí průmysl. A to jak v době, kdy se zdánlivě nic neděje, tak zejména během krize, kterou může být i ohrožení státu či válka. Tento názor zastávám dlouhodobě a snažím se ho prezentovat na konferencích odborných i laických, ve svých mediálních výstupech i při jednáních s politiky a veřejnou správou. Platí totiž, že v krizových situacích bude každý stát upřednostňovat vlastní národní zájmy před ostatním. Ostatně, během pandemie se tato slova mockrát potvrdila. Příkladů je celá řada. Řiďme se příslovím: „Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene“. Nebudeme pak zbytečně rozčarovaní, ale hlavně budeme schopni krize řešit.

iZdroj fotografie: Se souhlasem RNDr. Jiřího Hynka
RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP

Pandemie ukázala, že budoucnost obranného a bezpečnostního průmyslu leží v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Díky flexibilitě jsme dokázali rychle a adekvátně reagovat na poptávku a potřeby české společnosti v boji proti pandemii – jednalo se zejména o ochranné pomůcky jako masky, respirátory, obleky a další. Asociace a členské firmy svou pohotovou reakcí přispěly k lepšímu zvládání krizové situace. Právě schopnost přizpůsobit se ne vždy zrovna optimálním podmínkám je velkou přidanou hodnotou českých firem obranného a bezpečnostního průmyslu. I v krizové době se Asociace maximálně snažila být co nejvíc v kontaktu s členskými firmami a pomáhat jim při řešení některých nastalých situací. Osobní kontakt považujeme za nenahraditelný, ale za přísných hygienických opatření to ne vždy bylo možné. Značnou část komunikace jsme přesunuli do virtuálního prostoru. Práce bylo možná paradoxně o to víc. V průběhu roku ale bylo v určitých časově krátkých úsecích možné i veřejně vystupovat. Zástupci Asociace byli přítomni i sami vystupovali na řadě seminářů a konferencí. A to jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost. Převzali jsme několik záštit, většinou se jednalo o akce pro širokou veřejnost, které pořádají nadšenci s cílem popularizace obranně-bezpečnostní tématiky. Jednalo se ale také o významné tuzemské události, například o mezinárodní veletrh obranných technologií IDET. Ten byl vinou pandemie přesouván a snad se uskuteční letos na podzim, konkrétně 6.–8. října 2021 v Brně. Na přípravě a organizaci veletrhu IDET se AOBP tradičně podílí.

Co se týká zahraničních veletrhů, ty byly ve velkém rušeny nebo termíny jejich konání přesouvány. Všechny změny v termínech nebo podmínkách bedlivě sledujeme a členské firmy o nich pravidelně informujeme. Stejně tak koordinujeme jejich samotnou účast na řadě zahraničních veletrhů a případnou státní podporu prostřednictvím různých projektů. Nejvíce využívané jsou projekty ekonomické diplomacie, takzvané PROPEDy. V době pandemie jsme společně s ZÚ ve Skopji spoluorganizovali ePROPED zaměřený na Severní Makedonii a se ZÚ v Bukurešti ePROPED zaměřený na Rumunsko. Jedním z mála veletrhů, který se za přísných hygienických podmínek uskutečnil, byl únorový IDEX v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech, kterého se zástupci AOBP aktivně zúčastnili a absolvovali řadu jednání se zahraničními delegacemi a partnery. Veletrhu se také zúčastnilo dvacet pět českých firem, což je nejvíce v historii tohoto veletrhu. Devět českých firem se na začátku února zúčastnilo také veletrhu Aero India v Bangalore, opět za účasti zástupce AOBP.

iZdroj fotografie: Se souhlasem RNDr. Jiřího Hynka
RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP

Asociace byla aktivní i na mezinárodním poli díky zapojení do organizací NATO a EU. V některých projektech je zapojena sama AOBP, do jiných se díky našim aktivitám můžou zapojovat naši členové, čehož často využívají. Jedná se hlavně o projekty zaměřené na výzkum a vývoj. Uzavřeli jsme či v dohledné době uzavřeme také další dohody o spolupráci s obdobnými zahraničními asociacemi, a to z Indonésie, Španělska a Slovinska. Zejména Indonésie je pro členské firmy důležitou zemí – dlouhodobě se umísťuje na předních místech exportu českého obranného a bezpečnostního průmyslu a v roce 2019 dokonce figurovala na místě prvním. AOBP je připravena podpořit firmy českého obranného průmyslu i v rámci Evropského obranného fondu, jehož první výzva bude vypsána letos na podzim. Evropský obranný fond vidíme jako příležitost pro české firmy a budeme usilovat o to, aby se zapojily do evropských vývojových projektů v co největší možné míře.

Když mluvím o potřebě posílení spolupráce s vědou a výzkumem, i v této oblasti jde AOBP příkladem. Kromě toho, že dokonce mezi členy Asociace působí řada univerzit či výzkumných ústavů, navázali jsme partnerství s Národním centrem průmyslu 4.0 a v jednání je také partnerství s Akademií věd. AOBP navíc vyhledává jakékoliv příležitosti, které by mohly přispět k podpoře výzkumu členských firem v perspektivních oblastech jako je umělá inteligence, digitalizace a kybernetická bezpečnost.

Kvůli přesunutí většiny našich aktivit do virtuálního prostoru jsme také zkvalitnili a zefektivnili komunikaci s členskou základnou – držíme krok s dobou a pracujeme na aktualizacích a zpřehlednění webových stránek Asociace a možnosti nové virtuální propagace produktů členských firem, a také jsme provedli aktualizace v mobilní aplikaci AOBP, která členským firmám výrazně usnadňuje přehled o všech důležitých informacích i událostech týkajících se obranného a bezpečnostního průmyslu.

Sečteno podtrženo, krizové období sice přineslo útlum řady aktivit, to ale rozhodně neznamenalo méně práce. Naopak. Právě kvůli komplikacím, které pandemie a s ní spojená opatření způsobily, bylo práce mnohém více, hlavně té méně standardní. Český obranný a bezpečnostní průmysl zvládl pandemické období dobře, ale především svým vlastním přičiněním. Nikdy ale není dobré pokoušet, co všechno někdo zvládne a vydrží. Všichni potřebujeme návrat do normálu. Doufejme, že se ho dočkáme již brzy.

Zdroj: RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP

Diskuze Vstoupit do diskuze
116 lidí právě čte
Zobrazit další články