Čínské techniky mučení nahánějí hrůzu všem vojákům. Tygří lavice a vodní žalář jsou doslova hrůzostrašné

Podle celé řady organizací zabývajících se dodržováním základních lidských práv po celém světě je v Číně mučení stále běžnou praxí.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Chování čínských bezpečnostních složek a orgánů k vězňům, ať už kriminálním, nebo politickým, má jen pramálo společného s tím, co na západě nazýváme lidskými právy. Fyzické násilí a mučení páchané na vězních je stále běžné. Ba co víc, je nedílnou součástí systému, nikoliv občasným překročením pravomocí ze strany bezpečnostních složek. S fyzickým násilím i psychickým terorem se setkala většina vězňů, kteří prošli některým z čínských nápravných zařízení.

Co konkrétně na vězně čeká?

Bití vězňů je v Číně časté. Dopouští se ho buď strážci, nebo jiní vězni, kteří od nich dostanou za úkol „vyřádit se“ na tom či ono spoluvězni. Bití může mít klasickou podobu, tj. používány jsou jen pěsti, kopy, údery loktem apod., ale stejně tak jsou často používány zbraně a předměty, které zvyšují jeho účinek, stejně jako závažnost vzniklých zranění či pravděpodobnost trvalých následků, případně smrti.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Používány jsou kabely, kožené pásky, obušky a další tupé předměty, občas „vylepšené“ hřebíky. Údery jsou vedeny na všechny části těla, včetně těch nejcitlivějších. Existují i svědectví o bití rostlinami s ostny a nespočtem dalších předmětů. Oběti často končí v bezvědomí, případně s vážnými zraněními.

Nuceni k setrvání v jedné bolestivé poloze

Další velmi oblíbenou praktikou dozorců ve vězeních všech totalitních režimů je nucené setrvání v bolestivých nebo jinak nepříjemných polohách. Příkladem může být tzv. „letadlo“. Oběť je postavena čelem ke zdi, s hlavou co nejvíce ohnutou k zemi, ruce přitom musí mířit nahoru a jsou opřené o zeď – jako křídla letadla.

Vězni jsou také často nuceni k sezení na kovové židli po dobu několika dní a k sezení na ostrých površích nebo jim jsou svazovány ruce za zády v poloze, kdy jedna ruka je za zády „zespoda“ a druhá „zeshora“. Této poloze se přezdívá „nosit meč“.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Způsobů, jak způsobit člověku diskomfort nebo bolest, je nepřeberné množství. Může jít o zavěšování hlavou dolů, setrvávání v pozici ukřižovaného apod. Může jít ale i o dlouhodobé stání na jednom místě, v prostoru maximálně 30×30 cm, stání na jedné noze s hřebíky na jediném místě, kam lze nohu položit apod. Zmínit můžeme i zavěšování na klec s tělem ve vodě: způsob mučení, který často používají i filmaři. Skutečnost je ale na rozdíl od filmu dost děsivá.

Elektřina, oheň či mráz jako zdroje bolesti

Vězni jsou vystavováni elektrošokům, bolesti působené pálením cigaretou, žehličkou apod. Dochází i k nalévání vařící vody do úst nebo nosu vězně skrze trychtýř. Všechny tyto techniky vedou k vážným zraněním, které jsou navíc většinou následně zkomplikovány infekcí, zvláště když hygienické podmínky nejsou v čínských věznicích na příliš vysoké úrovni. Vězni také musí dlouhodobě stát ve sněhu, což vede samozřejmě k omrzlinám.

Existují i další způsoby mučení, které jsou v Číně využívány

Také trápení vězňů hladem a žízní či odpírání spánku jsou metody, které známe i z naší novodobé historie, ať už je používali nacisté, nebo dozorci v komunistických kriminálech. K nim se často připojuje psychický teror a také sexuální násilí. To je pácháno jak na ženách, tak na mužích, často prostřednictvím dalších vězňů. Využívány jsou i zvířata, od psů bojových plemen až po hady nebo hmyz. I tímto způsobem jsou vězňům způsobována vážná zranění. V Číně se zkrátka do vězení dostat nechcete.

Jste pro, aby byly na vězních dále uplatňovány tyto praktiky?

Zdroj: Ishr

Diskuze Vstoupit do diskuze
97 lidí právě čte
Zobrazit další články