Doškolovací výcvik 152. ženijního praporu je drsnou zkouškou odvahy a výdrže. Nováčci zde ve velkém přichází o iluze

Pod pojmem ženista si každý představí asi trochu něco jiného. Pravda však je, že voják – ženista má široké spektrum činností, které musí ovládat.

i Zdroj fotografie: Ministerstvo obrany
                   

Stejně jako minulý rok i ten letošní proběhl intenzivní doškolovací výcvik pro nově nastoupivší vojáky 152. ženijního praporu, kteří doposud absolvovali pouze základní vojenský výcvik ve Vyškově. V červenci se tak nováčci podrobně seznámili s oblastmi, které budou jako ženisté zajišťovat. Samozřejmostí bylo i prohloubení odborných znalostí z ženijní problematiky. Právě široký záběr činností, které musí být jako ženisti schopni zastat, překvapil nejednoho nováčka.

Důraz je kladen na zvýšenou fyzickou zdatnost

Obecně platí, že psychická a fyzická odolnost a připravenost je důležitá pro všechny vojáky v aktivní službě. Nicméně u ženistů toto platí dvojnásob. Mohou se totiž dostat do situací, kdy musí vynaložit velké fyzické úsilí. Jako příklad lze uvést situaci, kdy je nutné skrytě položit minové pole – během toho se vojáci plazí mnoho desítek metrů s desetikilogramovými minami v každé ruce. Může také nastat moment, kdy musí za použití vlastních sil přenášet např. rozsocháče, které váží 300 kg.

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany
Nováčci si zkusili ručně přenášet přenosné protipěchotní nevýbušné zátarasy (v tomto případě rozsocháče)

Zmíněné požadavky na zvýšenou fyzickou odolnost jsou sice platné, avšak ženisté k plnění těch nejtěžších úkolů využívají ženijní techniku a logistiku. I přesto, že Česká republika nedisponuje nejmodernější armádní technikou, jsou naši ženisté schopni se vyrovnat svým zahraničním kolegům. Nováčci se na kurzu dále učí správné maskování, stavění tzv. rohatky a ježka nebo vystrojení dílu pontonové mostové soupravy (používá se při stavbě pontonových mostů či přívozových soulodí).

Umět číst v okolním terénu je klíčové

Vzhledem k faktu, že ženisté zajišťují budování okopů, ochranných staveb, odstraňování překážek či nevýbušných zátarasů a v neposlední řadě udržují – popřípadě upravují – hlavní zásobovací cesty, je důležité, aby uměli číst v terénu okolo sebe. Takzvaná rekognoskace (průzkum) zahrnuje zjištění parametrů zejména přístupových cest. Vojáci musí být schopni zjistit únosnost terénu, výšku a šířku cesty v koruně, poloměry zatáček i sklony stoupání.

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany
Ženisté musí být rovněž schopni zajistit kritická místa komunikace a efektivně ji zpevnit

V případě, že ženisté zjistí nějaké nedostatečnosti na zvolené cestě, musí být schopni ji z dostupných zdrojů opravit. Ty podmáčené se kupříkladu zpevňují za pomoci tzv. hatí. Z dostupných zdrojů musí být vojáci rovněž schopni vybudovat efektivní zátarasy, které jsou dostatečně pevné a je těžké je překonat, ale zároveň neomezují pohyb vlastních jednotek. Klíčovou je rovněž schopnost předvídání počasí či vnímání okolního terénu a jeho členitosti.

Zdroj: MOČR

Diskuze Vstoupit do diskuze
136 lidí právě čte
Zobrazit další články