První digitální útvar, čtvrtá pěší divize US Army se blíží konceptu vojenských jednotek budoucnosti

V americké armádě dlouhodobě probíhá proces změn odpovídající potřebám válek 21. století. Ty by měly být digitalizované.

i Zdroj fotografie: 4. pěší divize US Army / Public Domain
                   

Prvním krokem se stala digitalizace armády 4. pěší divize US ARMY, která má zajímavou historii. Její historie se datuje od roku 1917. Po zformování byla odeslána pod velením generálmajora Georga Camerona do Francie. Tam se zúčastnila bitev na Marně a Aisně spolu s britskými a francouzskými divizemi. V bojích bylo ztraceno 11 500 mužů. Za druhé světové války byla přepravena do Anglie. Její 8. pluk se jako první vylodil v Normandii na pláži Utah. Za 26 dnů od vylodění divize ztratila 5 000 mužů.

Historie a organizace 4. pěší divize

Dále se zúčastnila osvobození Paříže, bitvy v Ardenách a překročení Rýna. Od roku 1966 působila 54 měsíců ve Vietnamu. Po většinu doby byla rozdělena do tří vzdálených operačních sektorů. Po návratu roku 1970 byla ve Fort Carson (Fort Kid Garson) reorganizována a následně zprofesionalizována. Zúčastnila se operace Pouštní bouře, kde operovala z Kuvajtu. Následně některé jednotky působily v Bosně. Roku 1995 byla redislokována do Fort Hood.

Tam začala reorganizace na digitální divizi podle programu Force XXI. Roku 2003 se podílela na válce proti Iráku a tažení ukončila severně od Bagdádu. Poté se podílela na stabilizaci v takzvaném Sunitském trojúhelníku kolem Tikrítu. V následujícím roce byla z větší části odsunuta domů, kde pokračovala reorganizace na Modulární divizi. Divize má ve znaku čtyři břečťanové listy tvořící kříž. Nazývá se Ivy division (břečťanová) nebo Ironhorse division (železný kůň).

iZdroj fotografie: 4. pěší divize US Army / Public Domain
Vlajkonoši a stráž 4. pěší divize

Úspěšné operace Pouštní štít a Pouštní bouře byly částečnou realizací nové formy konfliktu, a to paralelní války. V jejím rámci dochází k současnému ničení center velení, řízení a spojení protivníka, což vede ke zhroucení systémové činnosti jeho ozbrojených sil, které se rozpadají na separované, jednotlivé, nekoordinovaně bojující útvary a jednotky. Uvedený systém byl prvním krokem k realizaci programu Force XXI (Síla 21). V polovině 90. let se centrem vývoje nové armády stala 4. pěší divize. Roku 1995 byla provedena redislokace divize do Fort Hood v Texasu.

Na základě 72 různých iniciativ byla zahájena realizace programu Force XXI. Divize se v té době skládala ze čtyř brigád. Z nich tři byly tvořeny jedním pěším, dvěma obrněnými a jedním ženijním praporem. Dále leteckou brigádou, tvořenou dvěma leteckými (vrtulníkovými) prapory a jednou letkou. Dále divizním dělostřelectvem, zálohou, podpůrnými jednotkami a velitelskými jednotkami. Prvním stupněm modernizace se stalo využití výpočetní techniky. Jejím úkolem bylo zefektivnění spojení, průzkumu a systému velení.

Modulární bojové týmy

V praxi se jednalo o ABCCS Army Battlefield Comand and Control System (armádní polní systém velení a řízení). Ten má šest podsystémů, konkrétně Dělostřelecký taktický systém, Analytický systém, Brigádní řídící a navigační systém, známý jako taktický internet, Podpůrný bojový a velící systém, Stanice protiletecké a protiraketové obrany a Systém monitorování pohybů vojsk.

Zásadním kladem uvedeného systému je předávání, zpracování a distribuce získaných informací v reálném čase. To umožňuje neprodleně reagovat na změny situace, soustřeďovat síly a vést přesné údery. Taktický stupeň reorganizace byl proveden podle programu Force XXI. K jeho zahájení došlo roku 2004. První stupeň se ukázal jako technologicky důležitý, avšak divize ve staré organizaci zůstávala těžkopádná.

iZdroj fotografie: 4. pěší divize US Army / Public Domain
Divizní ženisté s robotem a vozidly Buffalo

Nová organizace má více odpovídat současným požadavkům. Jejím základem jsou BCT Brigade Combat Team (brigádní bojové týmy), podporované leteckou brigádou. Základní organizace pěchotních Brigádních bojových týmů je v podstatě stejná. Disponují 3 300 vojáky rozdělenými do dvou pěších, jednoho palebného a jednoho podpůrného praporu a průzkumné roty. Dřívější typ divize nebylo možné v rozsáhlejší míře zesilovat a oslabovat přidáváním nebo odebíráním útvarů a jednotek.

V takovém případě docházelo k výrazným změnám bojeschopnosti divize. Podpůrné prostředky byly soustředěné pro potřeby divize. Nový model organizace divize dostal označení Modulární. Moduly tvoří brigádní bojové týmy. Ty lze do značné míry libovolně redislokovat, protože jsou ve srovnání s dřívějším stavem nezávislejší a disponují i určitým množstvím podpůrných prostředků. Z bojových týmů lze v podstatě vytvářet skládanku podle aktuálních požadavků, a formovat tak různě silná úkolová uskupení.

Obecně řečeno se jedná o decentralizaci bojových sil a sil podpory s výjimkou velení divize. Čtvrtá pěší divize přitom plní především úkol výcvikového centra. Posledním stupněm do budoucna v obdobích příštích má být přezbrojení novými typy techniky a výzbroje. Jedná se o novou obrněnou techniku, přičemž probíhá dosud neukončený vývoj a výběr nových tanků i obrněných vozidel. U nich se předpokládá nový systém elektrického pohonu. Probíhá výběr nových typů bojových i průzkumných, pozemních i vzdušných robotů.

​Současná výzbroj a organizace

Základní výzbroj každého Brigádního bojového týmu tvoří modernizované tanky M1 Abrams, bojová vozidla pěchoty M2 Bradley, jejich průzkumná verze M3, samohybné kanónové houfnice M109A6 Paladin ráže 155 mm a vyprošťovací tanky M88A2 Hercules. Jako sanitní vozidla slouží obrněné transportéry M113. Dělostřelecké jednotky divize jsou vyzbrojeny raketomety MLRS ráže 227 mm, obrněnými buldozery M9 ACE a protiletadlovou verzí bojového vozidla M2, vyzbrojenou protiletadlovými řízenými střelami Stinger.

Letecký prapor je vyzbrojen bitevními vrtulníky AH-64 Apache, víceúčelovými vrtulníky UH-60 Blackhawk v různých verzích a těžkými transportními vrtulníky CH-47 Chinook. Základní pěchotní výzbroj tvoří samonabíjecí pistole Beretta, automatické karabiny M16 a M4, některé vybavené podvěšenými granátomety M203 a různými optickými přístroji, kulomety M249, automatické granátomety M19 a odstřelovačské pušky Barrett. Vojáci by měli být vybaveni komplety odpovídajícími programu takzvaného vojáka budoucnosti, není známo, jaké byly výsledky testů na bojišti.

iZdroj fotografie: 4. pěší divize US Army / Public Domain
Cvičení tankového útvaru

Velitelství divize podléhá přímo prapor speciálních sil, čtyři brigádní bojové týmy, letecká brigáda, dělostřelecká brigáda a podpůrná brigáda. Brigádní bojové týmy mají shodnou organizaci. Každý se skládá z praporu speciálních sil a dále z tankového, pěšího (mechanizovaného), jízdního (mechanizovaného), dělostřeleckého a podpůrného (logistického) praporu. Letecká brigáda se skládá ze čtyř vrtulníkových praporů a podpůrného leteckého praporu. Dělostřelecká brigáda se skládá ze dvou raketometných praporů a podpůrného (logistického) praporu.

Formování podpůrné brigády nebylo vzhledem k jejímu nasazení v Iráku podle dosažitelných informací dokončeno. Spadají pod ni finanční prapor, prapor personálních služeb, zdravotní, dopravní a další jednotky. Vysoký počet speciálních jednotek vnuká otázku, zda se při velkém počtu vojáků podaří dodržet odpovídající kvalitu. Čtvrtá pěší se však každopádně stala vzorem pro digitalizaci dalších amerických divizí.

Jak by měly vypadat bojové útvary budoucnosti podle vás?

Diskuze Vstoupit do diskuze
85 lidí právě čte
Autor článku

Jindřich Svěcený

Mým hlavním zájmem jsou zbraně a nová technika, pravidelně ale sleduji i vojensko-politické vztahy. Jakožto staršímu ročníku je mi blízká technika Východního bloku, kterou rád srovnávám s tou Západní. Spíše než za odborníka se považuji za nadšeného amatéra, který chce sdílet názory s ostatními.

Zobrazit další články