Vojenská policie certifikovala nové instruktory pro oblast zvládání a potlačení agresivního davu

Náročný kurz absolvovali koncem září instruktoři Vojenské policie. Prohlubovali své znalosti při práci s (agresivním) davem, odsunem raněných i výslechem zadržených.

i Zdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR
                   

Kurz instruktorů zvládání davu nese zkratku CRC čili Crowd riot control (kontrola agresivního davu) a probíhal ve dnech 20. až 24. září 2021 na Pardubickém letišti. Celkem se ho zúčastnilo na tři sta vojáků a policistů, přičemž někteří působili v rolích demonstrantů. Hlavním cílem kurzu bylo certifikování nových instruktorů pro tuto oblast. Dalším cílem bylo zdokonalení a prohloubení kooperace mezi Vojenskou policií, jednotlivými útvary Armády České republiky a bezpečnostními složkami České republiky.

Modelová situace vyžadovala řešení několika úkolů najednou

Při tvorbě cvičiště školitelé (certifikovaní instruktoři) dbali na to, aby vytvořili takové podmínky, které by co nejvíce odpovídaly realitě. Modelová situace se odehrávala ve fiktivním zajateckém táboře, kde došlo ke vzpouře zajatců. Její součástí byla rovněž eliminace aktivního střelce. Celá situace měla pečlivě připravený scénář a vybavení, které mělo celému cvičení dodat na reálnosti (používaly se dýmové granáty, zásahové výbušniny, hořící barikády z aut, vodní dělo, apod.)

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR

Pro navození co možná nejreálnějších podmínek se používaly dýmové granáty, zásahové výbušniny, hořící barikády z aut, vodní dělo, apod. V rámci cvičení spolupracovali příslušníci Vojenské policie s Policií České republiky, Vězeňskou službou nebo s psovody Městské policie. Již samotná kooperace znatelně prohloubila schopnosti a znalosti všech zúčastněných a naplnila jeden z cílů pětidenního kurzu.

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR

Samotný scénář modelové situace byl následující – v koloně se zajatci dojde v blízkosti české patroly k explozi a pokusu zajatce osvobodit. Pro řešení situace byly aktivovány jednotky CRC, jež počaly řešit několik taktických úkolů najednou (odražení útoku zajatců a potlačení jejich vzpoury, překročení barikád z hořících aut či odsun zraněných). Někteří ze zajatců se nicméně osvobodili, ozbrojili a utekli do přilehlé budovy – Vojenská policie následně musela řešit zpacifikování nebezpečného střelce.

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR

Pro tento účel byl proveden výsadek z vrtulníku Mi-17 z 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely. Po úspěšném vyřešení všech úkolů následovala kontrola zajatců a jejich následné eskorty do zabezpečeného prostoru fiktivního uprchlického tábora. Poté, co byli všichni zajatci v uprchlickém táboře, následoval odsun jednotek CRC zpět na základnu a modelová situace byla ukončena.

Kurz byl ukončen ukázkou nacvičené situace

Instruktoři Vojenské policie, kteří kurzem procházeli kvůli získání potřebné certifikace, nabyli i řadu dalších zkušeností. Získané znalosti a schopnosti budou moci využít v případech, kdy do budov resortu obrany vniknou narušitelé, při pacifikování agresivních davů, které ohrožují vojenské jednotky a základny v zahraničí nebo při ochraně majetku v péči Ministerstva obrany. Rovněž budou moci vést školení k dané problematice.

iZdroj fotografie: Ministerstvo obrany ČR

V rolích demonstrantů v davu se prezentovali studenti Vojenské střední školy, studenti Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové a příslušníci 141. zásobovacího praporu (Pardubice) a 143. zásobovacího praporu (Lipník nad Bečvou). V poslední den kurzu byla předvedena část nacvičené modelové situace hlavním funkcionářům za jednotlivé cvičící složky.

Byli jste někdy součástí agresivního davu, který musela usměrňovat Vojenská policie?

Zdroj: MOČR, Vojenskapolicie

Diskuze Vstoupit do diskuze
147 lidí právě čte
Autor článku

Ing. Vlastimil Černínský

Armáda je mou vášní už pár dekád, nejvíce mě přitom fascinovala 2. světová válka a její ikonické tanky, ale postupně jsem našel zalíbení i v moderních strojích – hlavně pokud jde o tanky a letadla. I složitá témata se snažím předávat tak, aby jim porozuměla široká veřejnost, obvykle formou vlastních názorů a úvah. Už na vojně jsem si vyzkoušel hezkou řádku zbraní a vozidel, a od té doby v tom pokračuji.

Zobrazit další články