Heinrich Himmler: ze zemědělce se stal jedním z nejhorších důstojníků SS a okultním veleknězem, který vyhlížel vzestup Árijců

Svůj osud si v podstatě určil ještě v dobách, kdy byl pouhým neúspěšným farmářem. Už tehdy ale vzhlížel k Adolfu Hitlerovi a sdílel jeho názory.

Heinrich Himmler i Zdroj fotografie: Public Domain
                   

Heinrich Himmler, jeden z hlavních představitelů zrůdného nacistického režimu, byl známý svou nekompromisní brutalitou a chladnokrevností. A navíc byl zapojen do okultních praktik a mystických přesvědčení. Jeho zájem o okultismus však nebyl v tehdejším Německu ojedinělý, ačkoliv Himmlerovo hluboké zapojení a podpora okultních skupin a rituálů byly mnohem větší, než by se mohlo zdát. Jeho život je přitom tragickou ukázkou toho, kam může člověka dohnat fanatická víra spojená s mocí a nadřazeností vůči ostatním.

Ze zemědělce se stal velitelem SS

Himmler se narodil 7. října 1900 v Mnichově a vystudoval agronomii na technické univerzitě v Mnichově. V roce 1922 se oženil a usadil se svou manželkou v Horním Bavorsku, kde pracoval na rodinném statku a pokoušel se vést vlastní zemědělský podnik. Některé zprávy však uvádí, že nebyl příliš úspěšným farmářem. V roce 1923 vstoupil do NSDAP a záhy po neúspěšném „Pivním puči“ byl zatčen a krátce uvězněn. Během svého pobytu ve vězení napsal rovněž vězněnému Hitlerovi dopis, v němž mu vyjádřil podporu a oddanost.

iZdroj fotografie: Picryl

Když byl Adolf Hitler v roce 1924 propuštěn z vězení, začal Heinrich Himmler opět aktivně působit v NSDAP. A jeho vliv v nacistické straně postupně vzrůstal, až se stal jejím klíčovým členem, a nakonec v roce 1929 i vůdcem SS. Pod jeho vedením se stalo z Schutzstaffel nejsilnější politicko-vojenské uskupení, které Evropa kdy viděla. A navíc s výborným PR. Pochody, standarty s hákovým křížem, uniformy a vysocí mladí muži v černých uniformách. A právě tehdy se H. Himmler naplno ponořil do své záliby v okultních vědách.

Árijská rasa, reinkarnace a okultní rituály

Himmlerovo okultní přesvědčení bylo do značné míry ovlivněno mystickými a esoterickými tradicemi, které se v Německu objevily na konci 19. a začátku 20. století. Jedním z hlavních prvků jeho zájmu byla víra v nadřazenost a mystický původ árijské rasy. Věřil, že starověcí árijští bojovníci byli nositeli nadpřirozených schopností a že moderní Němci by měli na tyto dávné „předky“ a jejich tradice navázat.

Otto Skorzeny provedl obdivuhodné speciální vojenské akce. Často býval označován za nejnebezpečnějšího muže Evropy

Jedním z klíčových prvků Himmlerova okultního zájmu byla také víra v reinkarnaci a význam astrologie. Heinrich byl přesvědčen, že studium hvězd a astrologie může poskytnout důležité informace o osudu a budoucnosti nacistického režimu, a při rozhodování o strategických plánech a akcích SS často konzultoval s astrology a prováděl různé okultní rituály. V oblibě měl mimochodem i celou řadu bizarních společenských uskupení.

iZdroj fotografie: Bundesarchiv / Creative Commons / CC BY-SA

Mezi nejznámější okultní skupiny, které Heinrich Himmler podporoval, patřilo Thule-Gesellschaft, známé také jako Thule Society. Tato skupina založená v Mnichově měla silné okultní a rasistické zaměření. Jejími myšlenkami byl fascinován a podporoval ji, protože sdílela jeho přesvědčení o nadřazenosti árijské rasy a důležitosti okultních praktik. Vedle toho také stál za vytvořením tajné organizace nazvané Ahnenerbe („Dědictví předků“).

Ta měla za cíl zkoumat a propagovat nacistickou rasovou teorii a okultní vědy, prováděla výzkumy v oblasti archeologie, antropologie a okultních rituálů s cílem posílit nacistický ideologický základ. Himmlerova fascinace okultismem se nakonec projevila i v jeho rozhodování o umisťování koncentračních táborů.

Pád Třetí říše vystihuje 22 dobových fotografií. Konec války vyčaroval úsměv na tvářích milionů lidí

Věřil, že některé lokality mají zvláštní toky zemské energie, a místa pro táborové komplexy vybíral právě podle těchto pochybných kritérií. Nicméně je třeba zdůraznit, že Himmlerova okultní aktivita nebyla hlavním směrem jeho činnosti. Tím bylo řízení zločinné organizace SS, vedení nacistických represivních a bezpečnostních sil a realizace rasově motivovaných zločinů. Okultní a mystické prvky byly v rámci jeho práce spíše doplňkové.

Vrah milionů lidí se potrestal sám

Heinrich Himmler byl klíčovou postavou holokaustu a měl veškerou kontrolu nad koncentračními tábory. Osobně schválil a prosazoval systematický plán na vyvražďování evropských židů známý jako „Konečné řešení židovské otázky“ a byl zodpovědný za organizaci a dozor nad vyhlazovacími tábory, kde byly prováděny hromadné popravy pomocí plynových komor a jiných brutálních metod. V jeho spárech ovšem nekončili pouze židé, ale i Romové, invalidé, političtí vězni, váleční zajatci, homosexuálové a ostatní skupiny a menšiny.

Smrt Himmlera iZdroj fotografie: Public Domain
Heinrich Himmler poté, co se otrávil kyanidem

V průběhu roku 1945, kdy byla porážka Německa na spadnutí, začal Heinrich Himmler hledat cesty, jak uniknout případnému trestu za své válečné zločiny. Při pokusu skrýt svou pravou identitu se převlékl za obyčejného vojáka, ale byl odhalen a zadržen britskými vojáky. S vědomím nevyhnutelného dopadu spravedlnosti se nakonec rozhodl spáchat zbabělou sebevraždu spolknutím kyanidové kapsle, kterou měli mnozí nacisté vždy při sobě. Vrah milionů lidí tak zemřel bez soudu na špinavé podlaze britského vězení v Lüneburgu.

Jaké činy Heinricha Himmlera považujete za nejhorší?

Diskuze Vstoupit do diskuze
71 lidí právě čte
Autor článku

Jiří Kulík

Zobrazit další články