Nejstarší pevnost světa leží až na severu dnes nehostinné Sibiře. Vznikla před 8 000 lety a na svou dobu byla až příliš nezvyklá

Ačkoliv je za kolébku lidské civilizace označován Blízký východ nebo Čína, první známá obranná pevnost vznikla dávno před nimi a tisíce kilometrů od nich.

Pozůstatky opevnění v Británii i Zdroj fotografie: Public Domain
                   

Když se lidé začali usazovat na místech, která jim přinášela dobré zdroje obživy – hlavně tedy zemědělskou úrodu – postupně svá sídla opevňovali. Konkurenční skupiny je totiž mohly chtít vytlačit, podrobit nebo „eliminovat“, takže byla obrana výhodného místa nezbytná. Ovšem první známá lidská pevnost se těmto představám zcela vymyká, neboť neleží v tradiční zemědělské oblasti, jakou byl třeba Blízký východ, ale na severozápadě Sibiře. Jmenuje se Amnya a je stará zhruba 8 000 let, a od středověkých konceptů opevnění se velmi odlišuje.

Datování prokázalo velmi staré osídlení

Vykopávky v oblasti Amnya začaly již na konci 80. let 20. století, a archeologové zde objevili pozůstatky palisád a obranných příkopů, uvádí Cambridge, stejně jako zbytky keramiky a různých artefaktů. Vědci se nejprve domnívali, že je osídlení staré kolem 6 tisíc let, ale nejnovější poznatky a datování radiokarbonovou metodou ukázaly, že jde o osídlení staré 8 tisíc let. Je tedy z doby 6 tisíc let před naším letopočtem, kdy ještě podobná opevnění neexistovala.

World Oldest known fort “Amnya“ #gk

Zveřejnil(a) SSC Competitive dne Sobota 23. prosince 2023

Archeology i mnohé další odborníky může tato pevnost trochu mást, protože klasické teorie říkají, že opevnění vznikala tam, kde se lidé usadili, aby se věnovali zemědělství, když přestali žít kočovným stylem. Ovšem v této oblasti Sibiře zemědělství neexistovalo, a obyvatelé pevnosti Amnya se živili lovem, sběrem nebo rybolovem, uvádí NewsWeek. Vše tedy naznačuje tomu, že se muselo jednat o místo velmi bohaté na zdroje obživy, protože stálo za obranu, zatímco jiní se ho zase snažili obsadit. Stabilní zdroj obživy byl tenkrát nadevše cenný.

Dvě osady, z nich jedna silně opevněná

Lokalitu komplexu Amnya vlastně vymezují dvě osady ležící blízko sebe. HeritageDaily tvrdí, že první osídlení se nacházelo na ostrohu nad řekou, a bylo opevněné. O zhruba 50 metrů dále pak stála otevřená osada. Je tedy zřejmé, že si obyvatelé udržovali opevnění se zásobami, do jehož bezpečí se mohli z vesnice urychleně stáhnout. Jak to tak ale bývá, nic nevydrží věčně, a osada byla nakonec poničena ohněm. Archeologové se domnívají, že může jít o následky bojů, ale stejně tak mohlo dojít k požáru, který prostě nebylo možné uhasit.

Přes 1 300 let stará tajemná pevnost Por-Bazhyn na vzdálené Sibiři sloužila k neznámým účelům a je nevídaně zachovalá

Opevnění Amnya pochází z doby kamenné, takže musela být jeho výstavba na svou dobu náročným dílem. Nálezy svědčí o tom, že tamní lidé používali k lovu třeba oštěpy s kamennými a kostěnými hroty, a lovili jimi losy nebo soby. Lze předpokládat, že s podobnými zbraněmi vedli i boje se znepřátelenými skupinami. Vedle zmíněného byla zdrojem obživy také na ryby bohatá řeka, stejně jako mnohé plody ke sběru. Zdrojů potravy muselo být v oblasti tolik, že zajistily celoroční obživu obyvatel bez zemědělství a kočování.

Osídlení v oblasti Amnya

Proč podle vás vznikla nejstarší lidská pevnost na Sibiři?

Diskuze Vstoupit do diskuze
136 lidí právě čte
Autor článku

Vít Lukáš

Zobrazit další články